dolnośląskie

Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Wybrzeże L. Pasteura 1. Uczelnia została założona w 1950 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.umed.wroc.pl. Na Uniwersytecie Medycznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Kierunki: