dolnośląskie

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Tadeusza Kościuszki 4. Uczelnia została założona w 1999 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsf.wroc.pl. Na Wyższej Szkole Fizjoterapii funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Fizjoterapii oraz Instytut Kosmetologii.

Kierunki: