dolnośląskie

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Krakowska 56-62. Uczelnia została założona w 1997 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.edukacja.wroc.pl. Na Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomii, Wydział Turystyki w Kłodzku oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja"

Kierunki: