dolnośląskie

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to plac Św. Macieja 21. Uczelnia została założona w 2002 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.swraiz.pl. W Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznego i Zarządzania funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Rzemiosł Artystycznych.

Kierunki: