dolnośląskie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Komandorska 118/120. Uczelnia została założona w 1947 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ue.wroc.pl. Na Uniwersytecie Ekonomicznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Ekonomicznym

Kierunki: