Uchwała w sprawie wzmocnienia kontroli na przejściach granicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uchwała w sprawie wzmocnienia kontroli na przejściach granicznych - strona 1

Fragment notatki:

Druk nr..............
Warszawa, 18 stycznia 2011
DEBATA PARLAMENTARNA 2011
Pani Aleksandra Polak
Marszałek Sejmu
Studentów Europeistyki
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej z dnia 2 kwietnia 1997r i na podstawie art 25 Regulaminu Debaty niżej podpisani Posłowie wnoszą projekt uchwały:
Uchwała w sprawie wezwania organów NATO do pomocy we wzmocnieniu kontroli na przejściach granicznych między Polską a graniczącymi z nią krajami Europy Wschodniej
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy Pana Posła Michała Nieściora.
Posłowie wnoszący wniosek:
Łukasz Kucz (PiS)
Paweł Kmiecik (PiS)
Patryk Ludwiniak (PiS)
Karol Kuczkowski (PiS)
Mikołaj Murzanowski (PiS)
Borys Kowalik (PiS)
Anna Zielińska (PiS)
Daniel Adomaitis (PiS)
Roman Lasota (PiS)
Aleksandra Kułaga (PiS)
Daria Kopeć (PiS)
Marta Murawska (PiS)
Izabela Ostrowska (PiS)
Uzasadnienie znajduje się na kolejnej stronie
1
Projekt
UCHWAŁA
z dnia 18.01.2011
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa organy Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego do wsparcia sił krajowych we wzmocnieniu kontroli na przejściach granicznych między Polską a graniczącymi z nią krajami Europy Wschodniej.
UZASADNIENIE
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia kontroli na przejściach granicznych między Polską a graniczącymi z nią krajami Europy Wschodniej ma na celu zwalczanie przemytu i nielegalnego przepływu osób. Uchwałę powołuje się zwracając uwagę na zmniejszenie zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego, ułatwienie walki z handlem wizami a także możliwość zapobiegnięcia wielu niebezpiecznym sytuacjom związanym z przemytem. Ponieważ dostrzegamy w tym działanie służące dobru nie tylko naszego kraju, ale także naszych sojuszników, a mając na uwadze to, iż nasza obecna sytuacja gospodarcza może nam takie działania uniemożliwić, wzywamy NATO do wsparcia Polski w tej kwestii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz