Typy zachowań w procesie komunikowania się

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy zachowań w procesie komunikowania się - strona 1 Typy zachowań w procesie komunikowania się - strona 2 Typy zachowań w procesie komunikowania się - strona 3

Fragment notatki:


Typy zachowań w procesie komunikowania się Spis treści Wstęp Zachowanie uległe Zachowanie agresywne Zachowanie asertywne Podsumowanie Literatura Temat ten wybrałem, gdyż jest on bardzo ciekawy, jak również bardzo ważny. Prawidłowy proces komunikowania się odgrywa kluczową rolę nie tylko w życiu każdego człowieka, lecz również w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Różne typy zachowań uczestników komunikowania się pozwalają na wypracowanie najlepszej strategii, która doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. O sprawności funkcjonowania instytucji przesądza bez wątpienia odpowiednia organizacja pracy własnej i podległego zespołu pracowników każdego menedżera na wszystkich szczeblach piramidy organizacyjnej. W komunikowaniu się interpersonalnym, zwłaszcza bezpośrednim i to pod postacią werbalnego i pozawerbalnego, często uczestnicy mają do czynienia z różnymi zachowaniami. W obliczu omawianych i rozwiązywanych problemów uczestnicy komunikacji mogą prezentować następujące typy zachowań: uległe, oznaczające tendencje do ucieczki, agresywne, oznaczające tendencje do walki, asertywne, wskazujące na tendencje partnera do szukania porozumienia. Wymienione dwa pierwsze typy zachowań oparte są na reakcjach instynktownych, jakie człowiek przejawia w obliczu problemów i zagrożenia. Jeśli w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zarówno ucieczka (zachowania uległe ), jak i podjęcie walki ( zachowanie agresywne ) mogą być skutecznymi metodami działania, to w komunikowaniu się są zwyczajnie nieefektywne. Aby dojść do porozumienia, a więc skutecznie rozwiązać dyskutowany problem, należy wykorzystać takie pozytywne umiejętności jak umiejętność dyskutowania, argumentowania i negocjowania. Są to charakterystyczne cechy zachowań asertywnych. Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami oraz umiejętność stawiania i obrony własnych praw. Wymienionymi sposobami zachowań ludzkich w procesie komunikowania się, jak już wspomniałem, są trzy typy osob nicze: osoba uległa, agresywna i asertywna. Każdy z tych typów osobniczych ma charakterystyczne dla siebie metody wypowiadania się, zachowania i odczuwania. W związku z tym można je w trakcie rozmowy rozpoznać. Omawiana uległość (bierność), asertywność i agresja w komunikowaniu się werbalnym a także niewerbalnym może być także zidentyfikowana przez zachowania werbalne i niewerbalne. Ich zestawienie zawiera tabl. 1 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz