Typy przedrośli u paprotników i budowa szyszki męskiej i żenskiej u roślin nagonasiennych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy przedrośli u paprotników i budowa szyszki męskiej i żenskiej u roślin nagonasiennych - strona 1

Fragment notatki:


Typy przedrośli u paprotników -W przyrodzie występują dwa typy paprotników:   jednopienne, u których przedrośla są obupłciowe (Obupłciowość, androginia, u roślin występowanie  męskich i żeńskich organów rozrodczych (gonady) w tym samym kwiecie lub kwiatów męskich i żeńskich na tej samej  roślinie. Obupłciowość występuje u większości roślin wyższych.)  dwupienne, wytwarzające drobniejsze przedrośla męskie i nieco większe żeńskie. żeńskie  produkujące rodnie i męskie wytwarzające plemnie.  Budowa szyszki męskiej i żeńskiej roślin nagonasiennych  Szyszka męska  składa się ze sporofili, na których spodniej stronie rozwijają się sporangia   u nasady każdego sporofilu znajdują się dwa mikrosporangia, zawierające liczne mikrosporocyty  każdy mikrosporocyt dzieli się mejotycznie na 4 haploidalne mikrospory (ziarna pyłku)  ziarno pyłku składa się z 4 komórek. Dwie z nich są niewielkie i szybko zamierają. Pozostałe dwie  (generatywna i wegetatywna) biorą udział w rozmnażaniu  męskie szyszki uwalniają duże ilości pyłku  Szyszka żeńska  na górnej powierzchni każdej łuski znajdują się dwa zalążki – makrosporangia  wewnątrz każdego z nich makrosporocyt wytwarza 4 haploidalne makrospory (3 z nich szybko obumierają)  jeden pozostały rozwija się w gametofit żeński   wytwarza on 2 rodnie, a w każdej z nich po jednej komórce jajowej Rozwój gametofitu żeńskiego nagonasiennych   Kwiatostan zbudowany jest z łuskowatych pręcików (odpowiadają mikrosporofilom paprotników  różnozarodnikowych) osadzonych spiralnie na wspólnej osi.   Pręcik zawiera dwa woreczki pyłkowe (odpowiednik mikrosporangium), ściana mikrosporangium jest  wielowarstwowa. Rozwój gametofitu męskiego nagonasiennych  Komórka generatywna dzieli się mitotycznie na komórkę trzonową i właściwą komórkę generatywną,  zwaną plemnikotwórczą.   Ziarna pyłku otaczają się dwuwarstwową ścianą komórkową: warstwa zewnętrzna toegzyna, a  wewnętrzna intyna.   Po zapyleniu kwiatów żeńskich przez ziarna pyłku komórka wegetatywna wyrasta w łagiewkę  pyłkową wąski wyrostek łączący okienko zalążka z wnętrzem rodni, natomiast komórka generatywna, dzieląc się  mitotycznie, tworzy dwie gamety męskie plemniki.   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz