Teoria "wirowa" Kanta i Laplace'a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria

Fragment notatki:

Woda  na  ziemi  Kiedy i w jaki sposób pojawiła się woda na Ziemi? Czy obecnie jeszcze powstaje?  Czy bilans wodny globu ziemskiego jest niezmienny? Geneza wody na Ziemi  Teoria "wirowa"  Kanta i Laplace'a (XVIII w.), wiąże genezę wody na Ziemi z tworzeniem  się układu słonecznego i różnicowania skorupy ziemskiej. Ziemia jest jedną z planet oderwanych z materii Prasłońca. W czasie ruchu wirowego materia ta ulegała różnicowaniu i rozwarstwieniu. Materia cięższa grupowała się w głębi Ziemi, lżejsza zaś znalazła się przy powierzchni.  W miarę stygnięcia Ziemi para wodna znajdująca się w atmosferze (najbardziej zewnętrznej warstwy) ulegała kondensacji i dała początek oceanom, wypełniając zagłębienia powstałe   w skorupie ziemskiej. Skąd wzięła się woda w atmosferze, teoria ta nie tłumaczy. Teoria akrecii wiatru słonecznego "solarna"  de Turalle'a (1961). Jest wynikiem obserwacji  Słońca oraz zachodzących w jego materii reakcji fizykochemicznych. Wśród różnych komponentów promieniowania emitowanego przez Słońce, a docierającego  do   atmosfery   ziemskiej,   znajdują   się   jądra   atomów   wodoru,   czyli   dodatnio   naładowane  protony. Przebijając   górną   granicę   atmosfery   przechwytują   elektrony,   przekształcają   się   w   atomy  wodoru i natychmiast wchodzą w reakgę z tlenem tworząc molekuły wody. Z przeprowadzonych obliczeń wynikało, że tym sposobem powstaje rocznie 1,5 tony  "kosmicznej" wody.  Teoria   oeochemiczna  (Rubey   1965 )   zakłada,   że   woda   jest   pochodzenia   ziemskiego.  Zawierają   ją   skały   tworzące   płaszcz   Ziemi.   Substancje   lotne,   w   tym   para   wodna,   są  uwalniane w procesach różnicowania się oraz degazacji materii płaszcza Ziemi.  ~1 km3  wody rocznie Akrecia wzrost Ziemi w wyniku akumulacji materii pochodzącej z kolizji planetoid, zamiana energii kinetycznej w energię cieplną podczas zderzeń, wzrost temperatury, warstwy zewnętrzne izolują wewnętrzną matenę, jej temperatura wzrasta do 1000°C Ogrzewanie   -  wysoka   temperatura   utrzymywana   przez   wczesną   atmosferę   (efekt  cieplarniany), ocean magmy? Woda w atmosferze. Wiatr słoneczny zwiewa gazy, w tym para wodna, uwalniane są do atmosfery w procesie  degazacji para wodna kondensuje tworząc chmury gorące opady i powrót wody do atmosfery ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz