Szkoła procesu zarządzania

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła procesu zarządzania - strona 1

Fragment notatki:


Szkoła procesu zarządzania (szkoła ilościowa). Szkoła ilościowa jest najnowszą z trzech głównych szkół zarządzania. Zrodziła się w czasie II wojny światowej, głównie na potrzeby armii. Opierała się głównie na analizach matematycznych w powiązaniu z naukami Taylora i Gantta. Twórcami tego nurtu byli głównie P.M.S. Blackett, J.D. Bernal i rosyjski uczony L.W. Kantorowicz. Po wojnie metody analiz operacyjnych i logistycznych zaczęto wykorzystywać w gospodarce i zarządzaniu przy lokalizacjach przestrzennych sklepów i magazynów, podziału zasobów rzeczowych i finansowych, zarządzaniu zapasami, modelowaniu produkcji, zaopatrzenia i zbytu. Dalszy rozwój ilościowej teorii decyzji ma miejsce do dnia dzisiejszego w ramach różnych dyscyplin ekonomicznych (statystyka, ekonometria).
Obecnie, rozwiązywanie problemu według metod szkoły ilościowej rozpoczyna się od powołania mieszanego zespołu specjalistów z odpowiednich dziedzin w celu przeanalizowania problemu i zaproponowania kierownictwu określonego kierunku działania. Zespół buduje matematyczny model, który w kategoriach symbolicznych przedstawia wszystkie czynniki, wywierające wpływ na ten problem oraz występujące między nimi zależności. Przez zmianę wielkości zmiennych modelu (na przykład przez zwiększanie cen surowców) i przez analizowanie poszczególnych równań za pomocą komputera zespół może określić skutki każdej zmiany. W końcu przedstawia się kierownictwu obiektywną podstawę podjęcia decyzji 1 7: Szkoła ilościowa stworzyła całkowicie nowe sposoby traktowania czasu. Przy wyrafinowanych modelach matematycznych i komputerach przetwarzających wielkie ilości liczb popularnym zajęciem stało się prognozowanie przyszłości na podstawie teraźniejszości i przeszłości. Menedżerowie mogą się teraz zabawiać pytaniami w rodzaju: "A co się stanie, jeżeli przyszłość będzie się przedstawiać w taki a taki sposób?", z którymi dawniejsze teorie zarządzania nie umiały sobie poradzić. Jednocześnie jednak szkoła ilościowa zwraca mniejszą uwagę na stosunki samoistnie występujące w organizacjach. Na ogół modele matematyczne nie traktują stosunków jako danych, które można dostatecznie łatwo zbierać i oceniać. Prowadzi to do krytyki, że szkoła ilościowa kładzie nacisk na tylko te aspekty przedsiębiorstwa, które można przedstawić za pomocą liczb, a po- mija znaczenie ludzi i związków między nimi.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz