Systemy produkcyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy produkcyjne - omówienie - strona 1 Systemy produkcyjne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Sys.prod. Stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i
informacyjny, eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych
produktów w celu zaspokajania potrzeb konsumenta Można określić ogólnie jako układ
elementów składowych i relacji przekształceń czynników wejścia do systemu na czynniki
wyjścia
S.P składa się z 5 podst elementów:
1. wektor wejścia X- obejmuje wszystkie czynniki produkcji;
2. wektor wyjścia Y – obejmuje wyroby, usługi, odpady;
3. procesy przetwarzania (T) wektora X w Y
4. sprzężenia materialne, energetyczne i informacyjne pomiędzy wymienionymi el. (1-3
podsystem przetwarzania,4-5 podsystem zarządzania)
Otocznie SP SP funkcjonuje w określonym otoczeniu, które ma wpływ na funkcjonowanie
sys. A jednocześnie sys. Ten wpływa na charakter otoczenia
Funkcjonowanie SP ściśle zależne jest od dwustopniowego otoczenia sys. .
- otoczenie I ST. (w ramach którego system funkcjonuje) (finanse, marketing, handel,
wyposażenie techniczne, służby ekonomiczne, firma, zakład przemysłowy, badania i rozwój,
zatrudniony personel)
- otoczneie II ST. (w ramach którego funkcjonuje przedsięb.) (kondycja ekonomia państwa,
regulacje prawne, konkurencja, poziom techniczny, śr. naturalne, śr. społ-polityczne, warunki
makroekon).
Struktura produkcyjna – zestaw komórek prod. W ujęciu technolog., przedmiotowym lub
techn. grupowej o określonej wielkości wynikającej z zadań prod. I o określonych
powiązaniach kooperacyjnych
strategie proj i org struktur prod
a) Kryterium tech-ekonom.
- największy efekt uzyskuje się w wyniku najwłaściwszego wykorzystania pracy ludzkiej,
materiałów,energii, powierzchni oraz śr, tech.i indor.
- niedowartościowanie podmiotowej roli czł. W procesie prod.
- organizacja ta nie przystaje do współczesnej techniki gdzie dominuje inform.
b) K.socjologiczno-psychologicznego zadowolenia społecznego- uwzględnienia zadowolenia
pracownika wykonywanej pracy w danych warunkach organiz. Procesu prod.
c) K. zaawansowanej techniki AMT wytworzenia i wysokiej techniki MT opartej na rozwoju
informat. I tech.komp. AMT/MT - wykorzystanie tech. Komp. I inform. Do proj. I
eksploatacji now sys.prod.
Operacja-jest to zespół czynności, czyli część określonego PP realizowana na jednym
stanowisku, przez jednego wykonawcę indywidualnego lub grupowego, przy jednym
przedmiocie lub zespole przedmiotów wykonywanych jednocześnie bez przerw na
jakąkolwiek inną pracę.
Operacja jest podstawową, elementarną jednostką PP.
Proces technologiczny to ta główna część procesu wytwórczego podstawowego, w ramach,
którego następuje zmiana kształtów, własności fizykochemicznych, wyglądu zewnętrznego
przetwarzanego materiału lub trwała zmiana wzajemnego położenia określonych części
wyrobów.
Projektowanie struktury przestrzennej SP, planu generalnego oraz planu zagospodarowania:
ETAP1.wstępny zarys planu generalnego zakładu ustalający rozmieszczenie poszczególnych
budynków, budowli, dróg
ETAP2.rozplanowanie oddziałów , linii na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz