Systemy komutacji test

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy komutacji test  - strona 1

Fragment notatki:


1.  Jeden erlang odpowiada czasowi trwania jednego połączenia równemu jednej godzinie, gdy  okres obserwacji wynosi:  a.  jedno połączenie  b.    c.    2.  Model Erlanga ze stratami w symbolice Kendalla to:  a.    b.  M/M/N/0/S  c.    3.  Styk podstawowy w ISDN ma łączną przepływność:  a.    b.    c.  1984 kbit/s  4.  Które z poniższych są funkcjami protokołu LAPD w ISDN:  a.    b.  Zapewnienie połączeń wielopunktowych  c.    5.  Cechy sygnalizacji we wspólnym kanale:  a.  Wysoki koszt sygnalizacji w przeliczeniu na jeden kanał rozmówny  b.    c.    6.  Sygnalizacja RSVP:  a.  została zaprojektowana dla sieci IP  b.    c.    7.  Które z poniższych dwustronnych, trzysekcyjnych pól Closa  v ( m,n,r ) jest nieblokowalne w  wąskim sensie:  a.    b.    c.   v ( 38,20,39 )  8.  Pole komutacyjne, w którym da się uniknąć możliwych stanów blokady stosując jedynie  odpowiedni algorytm wyboru dróg połączeniowych to pole:  a.    b.    c.  przestrajalne  9.  W systemie ATM komórka mają rozmiar:  a.  co najwyżej 53 B  b.    c.        10. Które z poniższych opisują cechy buforowania wejściowego w stosunku do buforowania na  wyjściu w komutatorach ATM:  a.  wymagana duża szybkość pola  b.    c.    11. Wszystkie działania techniczne i administracyjne prowadzące do tego, że każda z części  systemu telekomunikacyjnego może realizować wymagane funkcje to:  a.  utrzymanie  b.    c.    12. Koncepcja umożliwiająca odizolowanie oprogramowania sterującego pracą centrali od  sprzętu poprzez otoczenie modułu sprzętowego jedną lub więcej warstwami  oprogramowania to:  a.    b.    c.  maszyna komunikatowa  13. Która z poniższych odpowiedzi nazywa system telekomutacyjny:  a.    b.  EWSD  c.    14. Do zalet sygnalizacji poza pasmem należy:  a.    b.    c.  natychmiastowe wykrywanie próby zajęcia uszkodzonego łącza  15. Do języków służących do programowania systemów telekomutacyjnych należy:  a.    b.  CHILL  c.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz