System Ustrojowy i Prawny Stanów Zjednoczonych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System Ustrojowy i Prawny Stanów Zjednoczonych - wykład - strona 1 System Ustrojowy i Prawny Stanów Zjednoczonych - wykład - strona 2 System Ustrojowy i Prawny Stanów Zjednoczonych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

System Ustrojowy i Prawny Stanów Zjednoczonych Wykład nr 1 17.02.10
podstawowym kryterium z punktu widzenia systemowego jest podział kolonii wg stosunków właścicielskich; chodzi o to kto był właścicielem kolonii, dlatego że na początku było 13 kolonii i one miały rożnych właścicieli
Formy własności:
Bezpośrednia własność Korony
Korona nadawała statut kolonii i zarządzała nią na podstawie tego statutu; kolonie Korony cieszyły się największą zdolnością ustrojową, dlatego że nie była ona zainteresowana codziennym pilnowaniem porządku
Koron sprawowała taki rodzaj kurateli nad kolonią ale w istocie miały one prawie autonomiczny charakter
Własność kompanii w Anglii założono kompanie; poszczególni udziałowcy wnosili wkłady/udziały, ponosili oni również koszty utrzymania kolonii
koszty były duże; trzeba było wysłać tam ludzi, wyżywić ich
kolonie zakładano z myślą, że koszty kiedyś się zwrócą; w rzeczywistości żadna kolonia nie przyniosła zysku, trzeba było ciągle dopłacać do funkcjonowania kolonii Nadania królewskie Król nadawał jednej konkretnej osobie lub grupie ludzi ogromne terytorium z zadaniem założenia kolonii ( Maryland, Pensylwania )
koszty ponosił konkretny człowiek lub grupa ludzi; ten człowiek wyznaczał ustrój polityczny jaki będzie sprawowany w kolonii oraz reguły, które trzeba będzie przestrzegać
taki człowiek był właścicielem kolonii chociaż nie zawsze musiał wszystko wykonywać samodzielnie różne kolonie miały swoje regulacje w różnej formie; nie było unifikacji
pielgrzymi, gdy przybyli to spisali Mayflower Compact sami sobie dali prawo zarządzania ta kolonią; zgodzili się na rządy większości
grupa ludzi ustalała reguły i wg nich żyła ( był to akt podpisany przez mężczyzn )
Pielgrzymi sami wybrali spośród siebie przywódców - oni mieli rządzić na zasadach większości ( władza została oddana w ręce większości mieszkańców )
prawo miało obowiązywać wszystkich na równi co sprawiało że Mayflower Compact była rewolucyjnym przedsięwzięciem w ówczesnej Europie rozróżniano prawa dla chłopów, arystokracji itp.
Umowa z Mayflower nie była jednak w żadnym wypadku dokumentem konstytucyjnym co najwyżej pre-konstytucyjnym ,, Rządy ludzi, wykonywane przez ludzi i dla ludzi ''
Mayflower to pierwszy dokument demokratyczny Ameryki; na jej podstawie powstawały potem inne dokumenty
Mayflower to rodzaj umowy społecznej zaakceptowanej przez całą społeczność
o Umowie z Plymouth ( Mayflower ) musi się jako o pierwszym dokumencie demokratycznym ameryki i na nią się powołuje; oznacza do, że od początku historii obowiązywały fundamentalne reguły demokratyczne Ameryki


(…)

…; w jej skład wchodziła Izba Wyższa ( Rada ) mianowana przez Gubernatora i on tez uczestniczył w jej pracach ( takie ciało doradcze Gubernatora )
istniał również Izba Niższa ( Zgromadzenie ) - liczyła stałą ilość członków; to była prawdziwa reprezentacja kolonistów. Władza Zgromadzenia nie była wielka ale był to początek systemu demokratycznego
co do zasady czynne prawo wyborcze posiadali pełnoletni biali…

inicjatywa Ogólnego Zgromadzenia mieszkańców
w koloniach Nowej Anglii na początku to była rzeczywista władza, decyzje były podejmowane przez ogól mieszkańców. Każda lokalna społeczność w Nowej Anglii ( town ) rządziła się poprzez oddanie władzy na takim zgromadzeniu prawo uczestnictwa w takim Zgromadzeniu przysługiwało wszystkim mężczyznom posiadającym pewien majątek. Te Zgromadzenia istnieją po dzień dzisiejszy i w niektórych przypadkach nadal istnieją kryteria majątkowe
początkowo takie Zgromadzenia odbywały się co tydzień, później jednak pojawili się pierwsi urzędnicy ( jako zawód ) i spotkania odbywały się coraz rzadziej. Spotkania musiały się jednak odbyć przynajmniej raz w roku bo trzeba było uchwalić budżet ( to się wywodzi z tradycji starożytnej Grecji tj. Aten )
W Nowej Anglii te Zgromadzenia coraz gorzej funkcjonowały i w końcu ustalono bardzo niskie kworum np. 7 osób po to tylko aby to Zgromadzenie się odbyło
teoretycznie te Zgromadzenia nadawały podmiotowość wszystkim mieszkańcom ( bo to ja biorę udział i mną nie rządzą ). Na małym obszarze ludzie się tym interesują a w Nowej Anglii zabudowa była zwarta i ludzie mogli się identyfikować
jeżeli dochodziło do wyborów to w wielu koloniach…
… jednak przeszła wyobraźnię
w 1641 roku w Massachusetts stworzono pierwszy system kodyfikacji prawa tzw. ,, zwód swobód '' ( czyli zbiór ) zawierał 98 artykułów z czego 97 dotyczyło swobód obywatelskich; potwierdzał on zasadę Habeas Corpus Act - nikt nie może zostać pozbawiony wolności bez wyroku sądowego. W 98 artykule były zawarte rozmaite kary: 11 zbrodni za które groziła kara śmierci + bunt przeciwko koronie…
…; to było takie prawo weta w kwestiach prawnych artykuły konfederacji podkreślały np. prawo ekstradycji do innego stanu, uznawanie wyroków sądów z innych stanów, nakładano cła na handel między jednym państwem a drugim
aby artykuły konfederacji weszły w życie potrzeba było jednomyślności - stan Maryland przez 4 lata wstrzymywał ratyfikację artykułów więc weszły one w życie dopiero w 1781 roku

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz