Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, mechanika i budowa maszyn w języku polskim, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, mechanika i budowa maszyn w języku polskim, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Mechanika i budowa maszyn - niestacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Mechanicznym
Studia niestacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku
Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Opłata semestralna:
3000 zł
Specjalności:
aparatura i instalacje przemysłowe
budowa i badania pojazdów samochodowych
mechanika konstrukcji i materiałów
silniki spalinowe
urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów mechanika i budowa maszyn prowadzony w języku polskim mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera uzyskany na jednym z następujących kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, metalurgia, technologia chemiczna, technika rolnicza i leśna, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Kryteria kwalifikacyjne:O przyjęciu na kierunek mechanika i budowa maszyn decyduje:
złożenie dokumentów,
pozycja na liście rankingowej, wyznaczona wartością średniej arytmetycznej z toku studiów.
Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
zaświadczenie o średniej arytmetycznej z toku studiów,
pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz