Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, budownictwo w języku polskim, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, budownictwo w języku polskim, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Budownictwo - niestacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Inżynierii Lądowej
Studia niestacjonarne
Czas trwania:
2 lata
Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Opłata semestralna:
2300 zł
Specjalności:
budowlane obiekty inteligentne
drogi kolejowe
drogi, ulice i autostrady
konstrukcje budowlane i inżynierskie
mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
mosy i budowle podziemne
technologia i organizacja budownictwa
zarządzanie i marketing w budownictwie
zastosowania informatyki w budownictwie
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo mogą ubiegać się o przyjęcie osoby posiadające tytuł co najmniej inżynieria, które ukończyły studia na kierunku budownictwo.Kryteria kwalifikacyjne:
O przyjęciu na kierunek budownictwo prowadzony w języku polskim decyduje:
złożenie dokumentów,
miejsce na liście rankingowej tworzonej na podstawie średniej ważonej z toku studiów.
Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
suplement do dyplomu lub indeks z ukońconych studiów,
zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,
pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz