Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, budownictwo w języku angielskim, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja, Cracow University of Technology, construction in English, full-time

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, budownictwo w języku angielskim, stacjonarne, kryteria przyjęć, informacja, Cracow University of Technology, construction in English, full-time - strona 1

Fragment notatki:This note provides information about criteria for study on second-degree on: Cracow University of Technology – Faculty of Civil Engineering – construction (in English) – full-time.

Budownictwo w języku angielskim - stacjonarne studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Inżynierii Lądowej
Studia stacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Specjalność:
budowlane obiekty inteligentne
drogi kolejowe
drogi, ulice i autostrady
infrastruktura transportu lotniczego
mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
konstrukcje budowlane i inżynierskie
mosty i budowle podziemne
technologia i organizacja środowiska
zarządzanie i marketing w budownictwie
zastosowania informatyki w budownictwie
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo prowadzony w języku angielskim mogą ubiegać się o przyjęcie osoby posiadające tytuł co najmniej inżynieria, które ukończyły studia na kierunku budownictwo.Kryteria kwalifikacyjne:
O przyjęciu na kierunek budownictwo prowadzony w języku polskim decysuje:
złożenie dokumentów,
miejsce na liście rankingowej tworzonej na podstawie średniej ważonej z toku studiów.
Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
suplement do dyplomu lub indeks z ukońconych studiów,
zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,
udokumentowana znajomość języka angielskiego,
Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo w języku angielskim wymagana jest znajomośćjęzyka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE lub TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem dojrzałości potwierdzającym ukończenie liceum wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.Znajomość języka można również udokumentować zaliczeniem testu kompetecyjnego przeprowadzanego w Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanaym w harmonogramie rekrutacji. pozostałe dokumenty wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Krakowskiej.
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo prowadzone w języku angielskim rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz