Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział fizyki i informatyki stosowanej, fizyka medyczna, egzamin wstępny, test, pytania, zagadnienia, SUM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział fizyki i informatyki stosowanej, fizyka medyczna, egzamin wstępny, test, pytania, zagadnienia, SUM - strona 1

Fragment notatki:Pierwszy zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 370 przykładowych pozycji i pochodzi z 30 września 2010 roku.

Drugi zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 254 przykładowych pozycji i pochodzi z 14 lutego 2011 roku.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek fizyka medyczna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(…)

… soczewek
(skupiających, rozpraszających lub mieszanych)?
2
• Czym się różni zjawisko samoindukcji od zjawiska indukcji wzajemnej?
• Jak wyznaczyć moc wydzielaną na oporniku przez który płynie prąd stały?
• Na czym polega efekt Dopplera?
• Jak działa siatka dyfrakcyjna?
Fizyka 3 i 4
• Jak wygląda widmo promieniowania elektromagnetycznego?
• Jak odbywa się emisja i absorpcja promieniowania…
… i oraz regułę komutacyjną dla operatorów
ˆ ˆ d
A = x oraz B = dx .
• Podaj definicję równania własnego.
• Jakie informacje można uzyskać z równania własnego?
• Równanie Schr¨dingera zależne od czasu.
o
• Interpretacja probabilistyczna kwadratu modułu funkcji falowej (stanu), |Ψ|2 .
• Gaz i stastystyka Fermiego.
• Energia i temperatura Fermiego.
• Bozony i statystyka Bosego.
• Zamknięte powłoki elektronowe
…: napięciowego, prądowe-
go, transrezystancyjnego, transkonduktancyjnego.
• Schemat zastępczy i parametry idealnego wzmacniacza operacyjnego.
• Wzmacniacz odwracający zbudowany w oparciu o idealny wzmacniacz operacyjny; wy-
znaczyć wzmocnienie i rezystancję wejściową.
• Wzmacniacz nieodwracający zbudowany w oparciu o idealny wzmacniacz operacyjny;
wyznaczyć wzmocnienie i rezystancję wejściową.
• Wtórnik napięciowy zbudowany w oparciu o idealny wzmacniacz operacyjny.
• Wzmacniacz odejmujący zbudowany w oparciu o idealny wzmacniacz operacyjny.
• Wzmacniacz sumujący zbudowany w oparciu o idealny wzmacniacz operacyjny.
9
• Schemat i własności wzmacniacza ładunkowego zbudowanego w oparciu o idealny wzmac-
niacz operacyjny.
• Schemat i własności wzmacniacza transrezystancyjnego (prądowego) zbudowanego w
oparciu o idealny wzmacniacz operacyjny.
• Istotne parametry rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych.
• Wpływ skończonego wzmocnienia wzmacniacza rzeczywistego na wzmocnienie wzmac-
niacza odwracającego.
• Wpływ skończonego wzmocnienia wzmacniacza rzeczywistego na wzmocnienie wzmac-
niacza nieodwracającego.
• Wpływ napięć i prądów niezrównoważenia na parametry wzmacniacza odwracającego
i nieodwracającego…
…?
• Na czym polega kooperatywność wiązania tlenu przez hemoglobinę?
Węglowodany
• Jaka jest budowa i funkcja węglowodanów w organizmach żywych?
• W jakiej formie są magazynowane?
• Jakie struktury tworzą węglowodany w połączeniu z białkami lub lipidami?
Lipidy i błony biologiczne
• Opisz budowę i funkcję lipidów.
• Jaka jest budowa i własności fizyko-chemiczne błon biologicznych?
Kwasy nukleinowe
• Przedstaw…
… budowę i funkcję ATP, NAD+ i FAD.
• Omów hydrolizę i syntezę ATP.
• Porównaj fosforylację oksydacyjną z fosforylacją substratową.
• Przedstaw budowę i funkcję łańcucha oddechowego, podaj przykłady inhibitorów trans-
portu elektronów i miejsca ich działania.
• Jaka jest podstawowa funkcja cyklu Krebsa? Opisz budowę i funkcję acetylo-CoA.
RFT
• Podaj przykłady, funkcje oraz sposoby dezaktywacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz