Sterownik trójfazowy prądu przemiennego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterownik trójfazowy prądu przemiennego-opracowanie - strona 1 Sterownik trójfazowy prądu przemiennego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

sterownik trójfazowy prądu przemiennego
Sterowniki półprzewodnikowe prądu przemiennego służą do przekształcania napięcia sinusoidalnego na przemienne (o wartości średniej równej 0) z możliwością bezpośredniej regulacji wartości skutecznej napięcia i prądu odbiornika.
Stosuje się tu sterowanie fazowe. Polega to na zmianie kąta przesunięcia fazowego między impulsami bramkowymi, a przebiegiem czasowym napięcia między anodą i katodą tyrystorów. Sterowniki takie są zasilane z linii trójfazowych prądu sinusoidalnego:
-trójprzewodowych bez przewodu N
-czteroprzewodowych z przewodem N
Napięcia wyjściowe sterowników są napięciami trójfazowymi odkształconymi, przesuniętymi wzajemnie o kąt 2/3π
Istnieje wiele wersji sterowników trójfazowych. W przypadku gdy odbiornik trójfazowy jest połączony w gwiazdę i jest dostępny przewód N linii zasilającej, można stosować układ sterownika trójfazowego, składającego się z odpowiednio połączonych sterowników jednofazowych. Kąty załączania są liczone od momentów przejść przez 0 odpowiednich napięć fazowych linii zasilającej. Zaletą sterownika trójfazowego zasilanego z linii z przewodem neutralnym, jest mała w porównaniu z innymi sterownikami trójfazowymi wartość szczytowa napięcia pracy w stanie blokowania i wartość szczytowa wstecznego napięcia pracy tyrystorów. Żeby uzyskać na wyjściu sterownika napięcia trójfazowe symetryczne, impulsy bramkowe tyrystorów T1, T3, T5 muszą być przesunięte względem siebie o 2/3π, podobnie impulsy T2, T4, T4 muszą być przesunięte względem siebie o 2/3π. Prąd płynący w przewodzie N jest sumą wartości chwilowych prądów fazowych.
W sterownikach trójfazowych zasilanych z linii bez przewodu N mechanizm przewodzenia tyrystorów w poszczególnych fazach jest bardziej skomplikowany niż w układach z przewodem N. Przepływ prądu w wybranej fazie sterownika jest tu uzależniony od stanu pracy tyrystorów w pozostałych fazach. Impulsy bramkowe muszą być dobrane tak, aby w stanie przewodzenia znajdowały się minimum 2 tyrystory włączone w różne fazy. Czyli czas trwania impulsów bramkowych dla odbiornika rezystancyjnego musi odpowiadać kątowi większemu niż π/3. Można też załączać tyrystory 2 krótkimi impulsami przesuniętymi względem siebie o π/3.
Napięcie, w przypadku czysto rezystancyjnego odbiornika połączonego w gwiazdę wynosi: -0, jeśli nie przewodzi żaden z tyrystorów
-1/2 napięcia międzyprzewodowego jeśli przewodzi któryś z tyrystorów danej fazy i któryś z tyrystorów włączonych szeregowo z jedną z pozostałych 2 faz
-równe napięciu fazowemu, jeśli przewodzą tyrystory we wszystkich fazach.


(…)

… czasowym napięcia między anodą i katodą tyrystorów. Sterowniki takie są zasilane z linii trójfazowych prądu sinusoidalnego:
-trójprzewodowych bez przewodu N
-czteroprzewodowych z przewodem N
Napięcia wyjściowe sterowników są napięciami trójfazowymi odkształconymi, przesuniętymi wzajemnie o kąt 2/3π
Istnieje wiele wersji sterowników trójfazowych. W przypadku gdy odbiornik trójfazowy jest połączony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz