Sprzęgło kołnierzowe-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2856
Wyświetleń: 9184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzęgło kołnierzowe-projekt - strona 1

Fragment notatki:

Projekt nr 1
Sprzęgło kołnierzowe
Obliczanie sprzęgła kołnierzowego ze śrubami luźnymi:
Dane
Obliczenia
Wynik
Obliczanie momentów obrotowych:
Obliczanie nominalnego momentu obrotowego:
Obliczanie maksymalnego momentu obrotowego:
Przyjmuje:
Gdzie:
k1=0,25 współczynnik dla silnika elektrycznego
k2=1,40 współczynnik dla przyspieszeń masy średniej- bieg jednostajny
Obliczanie średnicy czopa:
Przyjmuje materiał konstrukcyjny - stal S275JR dla której dopuszczalne naprężenia wynoszą ksj=57 MPa.
Średnica czopa pod sprzęgło, wyliczona z warunku na skręcanie powinna wynosić:
Przyjmuję średnice czopa dw=30 mm.
Obliczanie średnicy rozstawu śrub:
Przyjmuje średnice rozstawu śrub - Obliczanie docisku tarcz sprzęgła:
Obliczanie wymaganego docisku tarcz sprzęgła:
Współczynnik tarcia dla sprzęgieł tego typu zwykle przyjmuje się (dla tarcz stalowych). Przyjmujemy dla celów projektowych . Wówczas wymagany docisk tarcz wynosi:
Obliczanie napięcia pojedynczej śruby:
Zastosujemy śrub, które przez swoje napięcie powodują wzajemny docisk tarcz. Napięcie pojedynczej śruby wynosi:
Obliczanie śrub:
Przyjmuje materiał konstrukcyjny na śruby - stal E295, dla której dopuszczalne naprężenia wynoszą i obliczamy średnicę rdzenia śruby:
W sprzęgle zastosujemy śruby M16 o średnicy rdzenia , średnicy średniej , skoku

(…)

… średnicę rdzenia śruby:
W sprzęgle zastosujemy śruby M16 o średnicy rdzenia , średnicy średniej , skoku Obliczanie momentu tarcia między śrubą i nakrętką:
Moment tarcia między śrubą i nakrętką wyliczamy ze wzoru:
Kąt wzniosu linii śrubowej wynosi:
Kąt tarcia dla współczynnika tarcia między śrubą i nakrętką i dla gwintu metrycznego :
Śruby stosowane w połączeniu śrubowym powinny być samohamowne, tzn. po napięciu nie powinny się same luzować. Warunkiem dostatecznym jest:
Warunek dostateczny został spełniony.
Moment tarcia miedzy śrubą i nakrętką wynosi więc:
Obliczanie momentu tarcia między nakrętką a podkładką obliczamy ze wzoru:
Pomocnicze wartości dla gwintu M16 wynoszą:
Wymiar klucza służącego do dokręcania nakrętek ,
Średnica otworu w podkładce ,
Średnia średnica tarcia nakrętki o podkładkę :
Stąd wartość momentu wynosi:
Ostatecznie, nakrętki w zaprojektowanym sprzęgle należy dokręcać momentem o wartości:
Obliczanie nakrętki:
Wysokość minimalną nakrętki L wyznaczamy z warunku wytrzymałości gwintu na nacisk powierzchniowy. Dopuszczalne naciski jednostkowe dla stali E295 wynoszą .
Ostatecznie przyjmuje , a stąd więc spełnia warunek .
Obliczanie sprzęgła kołnierzowego ze śrubami pasowanymi:
Dane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz