Społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe  - strona 1

Fragment notatki:Wypracowanie posiada również przypisy i bibliografię.

Społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe Na naszych oczach, w naszej obecności i nierzadko także przy aktywnym udziale zamykany jest pewien rozdział w historii cywilizacji, w tym także w sferze komunikowania międzynarodowego. Kończy się epoka przemysłowa, rozpoczęta jeszcze w XVIII wieku, a zaczyna cywilizacja informacyjna, która - zdaniem części badaczy zajmujących się tą problematyką - ma dominować w XXI wieku. Przemysł usług informacyjnych staje się siłą napędową rozwoju gospodarczego, a kraje, które potrafią lepiej i szybciej wykorzystać szansę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, uzyskają zapewne w najbliższym okresie znacznie silniejszą pozycję gospodarczą od państw, które nie są w stanie efektywnie wykorzystać tego trendu. Dla konstruowania społeczeństwa informacyjnego konieczne są infostrady, globalna infrastruktura informacyjna w postaci szerokopasmowych sieci systemów interaktywnych. Z punktu widzenia nadawców, infostrady będą kolejnym globalnym systemem medialnym, za pośrednictwem którego setki kanałów telewizyjnych, radiowych i informacyjnych docierać będą do każdego użytkownika. Obecnie za niekwestionowanego prekursora przyszłych infostrad uważany jest Internet.
Godzi się zauważyć, że systemy teleinformatyczne stają się czymś w rodzaju systemu nerwowego współczesnych społeczeństw. Nowoczesne społeczeństwa, umiejętnie wykorzystujące najnowsze technologie komunikacyjne coraz częściej określa się mianem „społeczeństw informacyjnych”, czyli takich, w których panuje powszechna świadomość, iż po pierwsze - „najzyskowniejszym towarem” XXI wieku jest umiejętnie pozyskana i opracowana informacja, po drugie - nowoczesne technologie umożliwiają przełamywanie wielu barier w rozwoju społecznym i kulturowym w ramach danego społeczeństwa i między społeczeństwami oddalonymi od siebie terytorialnie, umożliwiając skuteczną integrację na różnych płaszczyznach.
Pojęcie „informatyzacja” stosowane dotąd w mikroskali nabiera nowego wymiaru w skali całego świata. Szukając analogii w zakresie pojęciowym, geograficznym i socjologicznym - informatyzację niektórzy porównują z nowoczesną alfabetyzacją społeczeństwa. Proces informatyzacji w skali krajowej i globalnej można rozumieć jako przygotowanie i zdolność do użytkowania systemów informacyjnych, komputeryzację społeczeństwa i wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji. Można również postawić tezę, że pojawienie się systemów teleinformatycznych staje się czynnikiem zasadniczym, a co więcej sprawczym większych zmian związanych z obiegiem informacji i rozprzestrzenianiem się innowacji w życiu społeczeństw.
Społeczeństwo informacyjne jest zatem w znacznej mierze konsekwencją jakościowego i ilościowego wzrostu komunikowania w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym. Niektórzy obserwatorzy wieszczą nawet powstanie w przyszłości społeczeństwa globalnego, zintegrowanego za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Wizjom takim jednak póki co przeciwstawić można jeszcze wiele argumentów osłabiających ten optymizm. Czym jednak jest samo komunikowanie jako zjawisko społeczne? Otóż w znaczeniu etymologicznym termin „komunikowanie” wywodzi się z łacińskiego

(…)

… mentalne przed korzystaniem z komputera, co oczywiście do pewnego stopnia jest prawdą, tak samo jak prawdą jest i to, że opory i blokady mentalne przed nowoczesnością są po to, by je z korzyścią dla ludzi przełamywać.
Owa bierność decydentów politycznych pod względem determinacji we wprowadzaniu nowoczesnych technologii musi dziwić szczególnie w przededniu akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej
… 2000.
Grossman L.K., Republika elektroniczna, w: J. Sczupaczyński (red.), „Władza i społeczeństwo t. 2”, Warszawa 1998, s. 286-294.
Kennedy P., U progu XXI wieku. Przymiarka do przyszłości, Londyn 1994.
Polowczyk Ż., Rola Internetu w procesie integracji Polski z Unią Europejską, w: T. Wallas (red.), Media wobec integracji europejskiej. Wybrane problemy, Ponań 2000, s. 47-52.
Polowczyk-Kuik Ż…
…, stabilną konstrukcją społeczną, w której partycypują wolne i świadome współczesnych trendów kulturowych, gospodarczych i politycznych jednostki. Czy też jest jedynie elektronicznym fajerwerkiem, głośnym i rzucającym się w oczy z racji swej efektowności i nowoczesności. Stawiając sprawę nieco inaczej: na ile możliwe jest przełamywanie barier kulturowych (nie mylić z geograficznymi, które już dawno zostały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz