Socjologia organizacji i kierowania-pytania na zaliczenie i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia organizacji i kierowania-pytania na zaliczenie i odpowiedzi - strona 1 Socjologia organizacji i kierowania-pytania na zaliczenie i odpowiedzi - strona 2 Socjologia organizacji i kierowania-pytania na zaliczenie i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1)Wspolczesne teorie socjologiczne. - funkcjonalistyczna - konfliktu - działania społecznego - interakcjonizm symboliczny 2)Model dzialan racjonalnych M. Webera. 3)Wandalizm interakcyjny. - to celowe łamanie istotnych, niepisanych reguł codziennej interakcji między uczestnikami tej interakcji. Jeden z często stosowanych sposobów badania reguł interakcyjnych w badaniach etnometodologicznych.
Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Wandalizm_interakcyjny"
4)Porownanie idealnego typu biurokracji Maxa Webera z modelem japonskim. 5)Sporzadz arkusz krytycznej analizy socjologii organizacji. 6)Specyfika menedzera XXI wieku. 7)Jak i dlaczego przedsiebiorstwa sie jednocza. 8)Zalozenia i cechy oraz rozwoj ekonomii neoklasycznej. 9)Spolczesne metody badan socjologicznych a ogolne metody badan naukowych. Dostajecie kartke juz podpisana wraz z numerkami zadan otwartych. Pytania zamknięte: 1. Która z wymienionych cech nie opisuje idealnego typu biurokracji Webera: a) Istnieje wyraźna hierarchia władzy; b) Łańcuch zależności służbowych biegnie od góry do dołu; c) Członkowie organizacji są właścicielami środków materialnych z których korzystają; d) Urzędnicy na każdym poziomie organizacji działają według skodyfikowanych reguł postępowania. 2. Poczucie bezcelowości jako efektu braku wartości: a) alienacja; b) amoralność; c) anomia; d) askrypcja. 3. Które z poniższych teorii nie sa związane z materialistyczna koncepcja dziejów: a) „system produkcji”; b) „motor historii”; c) „historia walki klas”; d) „duch kapitalizmu”. 4. Kto z wymienionych niżej nie jest związany z funkcjonalizmem: a) Talcott Parsons; b) Ralf Dahrendorf: c) Emile Durkheim; d) Robert Merton. 5. Działania społeczne, które jednostka podejmuje uwzględniając ich możliwe konsekwencje to: a) działania tradycyjne; b) działania emocjonalne; c) działania wartościowo-racjonalne; d) działania celowo-racjonalne. 6. Która z wymienionych zasad nie należy do podstawowych zasad interakcjonizmu symbolicznego: a) Ludzie działają na bazie znaczeń, jakie maja dla nich rzeczy; b) Rzeczy posiadają znaczenia tylko w działaniu ludzkim; c) Znaczenia pochodzą z interakcji; d) Znaczenia są modyfikowane przez ich interpretacje, dokonywane przez ludzi w aktualnych sytuacjach. 7. Obustronna analiza polegająca na wzajemnym rozszyfrowaniu i jednoczesnej interpretacji znaczeń to interakcja: a) zogniskowana; b) niezogniskowna; c) symboliczna; d) transakcyjna. 8. Praca badawcza Arlie Hochschild zawarta w The Managet Heart wpłynęła szczególnie na rozwój idei: a) pracy emocjonalnej; b) interakcjonizmu symbolicznego; c) działania społecznego; d) symbiozy.

(…)

… Arlie Hochschild zawarta w The Managet Heart wpłynęła szczególnie na rozwój idei: a) pracy emocjonalnej; b) interakcjonizmu symbolicznego; c) działania społecznego; d) symbiozy. 9. Czym zajmuje się etnometodologia: a) Konstruowaniem metod komunikacji niewerbalnej; b) Badaniem metod rekonstruowania sensu tego, co robią inni; c) Konstruowaniem metod badania języka codziennego; d) Badaniem struktury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz