Socjologia, definicja i zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia, definicja i zagadnienia - strona 1 Socjologia, definicja i zagadnienia - strona 2 Socjologia, definicja i zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: czym jest socjologia, geneza pojęcia, Szczepański, podział formalny, nieformalny, cechy naukowej obserwacji, źródła socjologii, August Comte, Oświecenie, filozofia pozytywna, Herbert Spencer, zasady socjologii, Emil Durkheim, kierunki socjologii, socjobiologia, ewolucjonizm, funkcjonalizm, Bronisław Malinowski, interakcjonizm, Georg Herbert Mead, Charles Cooley, teoria konfliktu społecznego, Dahrendorf, metody socjologów, gdzie pracują socjologowie, więzi społeczne, typy styczności, więź społeczna, kultura, grupy społeczne, subkultury, cechy grup, Podział Charlesa Cooley?a, Podział F. Tomniesa, konformizm, klasowość, klasy w Wielkiej Brytanii, USA, Polsce, ruchliwość społeczna, konflikt społeczny, typologia konfliktów, model zarządzania sytuacjami konfliktowymi, naród jako wspólnota, Ernest Gellner, nacjonalizm, mniejszości narodowe, stereotypy, George Homans, Peter Blan.

Socjologia - (socjus - społeczne, logos - nauka) - [Szczepański] - to nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.
Wyróżniamy:
podział formalny - np. grupy na studiach podzielone przez dziekanat
podział nieformalny - np. grupy koleżeńskie
Socjologa interesuje np. system przygotowywania się do egzaminów, sporządzanie notatek, wszystko co się dzieje w grupie, dynamika zbiorowości.
Przysłowia, mądrości ludowe - mają charakter potoczny, mówią o społeczeństwie, często stają się punktem wyjścia do badań.
Cechy naukowej obserwacji, która jest podstawą badań socjologicznych:
Musi być ścisła - obserwator musi być pewny, że wszystko przebiega ściśle z jego obserwacjami. Pojęcie większości jest nieścisłe (np. 50 i 1, lub 90%).
Dokładność - możliwość zmierzenia dokładnie, zależy od rodzaju badań lub dziedziny badań.
Systematyczność - zbieranie danych w sposób zorganizowany, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
Zapisywanie - utrwalanie danych
Obiektywizm - każdy socjolog należy do społeczeństwa, dlatego ma trudności ze stanięciem poza nim i byciem obiektywnym.
Źródła socjologii pochodzą ze starożytnej Grecji. Pierwsza teoria społeczna wymyślona przez Platona - „Społeczeństwo”. Zaproponował społeczne rozwiązania, dostrzegał wady demokracji. Społeczeństwo idealne to takie, w którym każdy znajduje swoje miejsce w grupie społecznej:
— rzemieślnicy
— wojownicy
— filozofowie (sprawowanie władzy)
Arystoteles (myśliciel grecki) duże zainteresowanie jednostką i jej powiązaniami ze społeczeństwem.
W średniowieczu socjologią nikt się nie interesował.
Oświecenie XIX w. - August Comte - twórca pozytywizmu, ojciec socjologii „Filozofia pozytywna”. Wyodrębnił socjologię z filozofii. Nie był twórcą słowa „socjologia”. Po raz pierwszy użył go Simon. Dyscyplina ta może opierać się na naukowych obserwacjach a nie spekulacjach, czy autorytetach.
Herbert Spencer 1876 r. - „Zasady socjologii”. Twórca pierwszej teorii socjologicznej - ewolucjonizm społeczny, sformułował koncepcję, że społeczeństwo jest ogniwem w rozwoju organizmów żywych, skoro człowiek i społeczeństwo to ogniwo, to można je badać w ten sam sposób jak robią to nauki przyrodnicze.
Emil Durkheim - pierwszy rozwinął metodologię badań socjologicznych. Przedstawiciel socjologizm

(…)

…, Nietykalni - stoją najniżej w hierarchii. Wiara w reinkarnację. Kasty nie można zmienić. Trzeba przez całe życie być w kaście, w której się urodziło.
Feudalizm (system stanowy) - Folwark szlachecki charakteryzował się silnymi więziami emocjonalnymi, niezależnie o tego czy jest się panem, czy parobkiem.
Folwark jest typowo europejskim systemem, ale istnieje np. w Australii. Feudalizm zakłada istnienie warstw…
…, wartości, normy, tradycja, kultura).
Stanisław Ossowski - Naród to grupa społeczna, która akceptuje narodowe, historycznie ukształtowane wzory więzi społecznych, wszczepia je w świadomość swoich członków i podejmuje wysiłek pełnienia roli narodów w szerszej strukturze społecznej świata.
Naród jest zbiorowością, której istnienie zależy od świadomości narodowej.
Ernest Gellner - Naród analizuje rozwój…
… funkcjonalną, społeczeństwo to system.
Socjologizm metodologiczny - przedmiotem analizy funkcjonalizmu są fakty społeczne (czyli takie działania, które mają znaczenie społeczne, dotyczą ludzi). Faktami są np. role społeczne, normy społeczne, zwory kulturowe, struktura społeczna, zasady kontroli społecznej. Przedmiotem nie są oceny subiektywne.
Wyjaśnianie funkcjonalistyczne - rozpatrywanie faktów społecznych
….
W starożytnej Grecji praca była hańbą, pracowali tylko niewolnicy. W czasach pierwszych chrześcijan praca sprawia, że człowiek jest zdrowy, nie nękają go grzeszne myśli (średniowiecze).
Reformacja sprawiła, że praca stała się wartości dla człowieka.
W początkach kapitalizmu praca stała się siłą niszczącą człowieka.
Karol Marks
Alienacja pracy - dehumanizacja poprzez rozwój kapitalizmu
Produktu - robotnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz