Socjologia czasu wolnego - kodeks prawa Hammurabiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia czasu wolnego - kodeks prawa Hammurabiego - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: kodeks prawa Hammurabiego, reguły świętego Benedykta, zasady Józefa Bocheńskiego, twierdzenia teorii, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, zawody inteligencji, drogi zwiększenia integracji w Polsce.

SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO (WYKŁAD 8.03.2008)
1. Definicja inteligencji „z punktu widzenia socjol. Inteligent jako typ społeczny wiąże się nierozerwalnie z pewnego rodzaju środowiskiem społ. Z pewną formą życia zbiorowego w ramach określonego ustroju społeczno - kulturalnego ukształtowanego historycznie.
Społ. Typ inteligenta to nie konkretna indywidualność, lecz społeczno obyczajowy wzór członka inteligenckiej grupy.
O istnieniu inteligencji jako warstwy społecznej decyduje nie odrębność psychiki inteligenta, lecz swoisty rodzaj skupienia, forma życia zbiorowa inteligentów.
Nazywa to „dobrym towarzystwem”
Nie można zrozumieć psychiki inteligenta nie odnosząc się do jej kręgu dobrego towarzystwa. Bez instytucji dobrego towarzystwa, bez getta społecznego i towarzyskiego nie można zrozumieć odrębności inteligencji w Polsce, jako swoistej warstwy społecznej. Getto w socjologicznym języku to forma skupienia społecznego o charakterze wyspy ludnościowej izolowanej w obrębie większej zbiorowości.
Getto tworzyli nie tylko Żydzi. W znaczeniu definicji Chałasińskiego inteligencja jako warstwa społeczna w III RP nie istnieje, nie ma typowego getta inteligenckiego. Istnieją w krajach III go świata oraz w Polsce relikty przeszłości.
Inteligencja Polska powstała na przełomie XVIII i XIX w.
- upadek ziemiaństwa, w wyniku zaborów ziemiaństwo upadło jako klasa
- strata polityczna
- strata pozycji ekonomicznej - strata ciągłego procesu ubożenia
Duże grupy ziemiaństwa musiały przenieść się do miast.
Nie była to warstwa zbyt liczna przed wojną 1931r. w gospodarce narodowej zatrudnionych było 664 500 pracowników umysłowych, z tego 17300 w rolnictwie reszta w innych działach gosp. Narodowej. Wśród zatrudnionych pracowników 198 tys. kobiet.
Okupacja i wojna były wielką klęską inteligencji, na niej okupanci skupiali okrutne represje „słusznie” zakładając, że w warstwie tej znajduje się …….. pokierować narodem w walce podziemnej dzięki wykształceniu i doświadczeniu w technikach sprawowania władzy.
W 1945 r. na ziemiach polskich znajdowało się prawdopodobnie ok. 100 tys. ludzi z przedwojennym wykształceniem wyższym i średnim. Dodatkowo było 250 tys. ludzi ze średnim zawodowym wykształceniem.
Drogi tworzenia nowej inteligencji:
- awansowanie zdolnych i doświadczonych robotników na stanowiska kierownicze w administracji, gospodarce i aparacie politycznym
- organizowanie skróconych form kształcenia średniego np. technika dla zaawansowanych robotników
- zorganizowanie kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie
Zmienił się kierunek kształcenia przed wojną w 1935r. na studiach technicznych 11,4 ogółu studiujących, studiujących 1956r. na studiach technicznych było 36,3 ogółu studiujących. Na wydziałach prawa było 24,3 %, w 1956r. 3,2%

(…)

…. Celem tej walki było otwarcie Niemcom na wschodzie przestrzeni życiowej> Walka z narodem polskim była rozłożona na 2 etapy: - rozbicie świadomości narodowej likwidacja warstw kierowniczych i wyniszczenie gospodarcze - i wreszcie wyniszczenie biologiczne narodu polskiego.
Zestawienie strat rzeczowych na głowę w Polsce i innych krajach okupowanych
KRAJ
MILIONY DOLARÓW
DOLARÓW NA GŁOWE LUD.
Polska
16.882
626
Jugosławia
9.145
601
Francja
21.143
504
Holandia
4.412
520
Czechosłowacja
4.202
407
Grecja
2.545
368
Belgia
2.278
277
Norwegia
1.260
434
Wyniszczenie inteligencji polskiej” Najważniejszym celem okupacji było wyniszczenie inteligencji polskiej. Okupanci słusznie założyli że żeby zniszczyć naród polski trzeba zniszczyć inteligencje.
„eksterminacja ludności”
Główna teraz propagandy: eksterminacja…
… hitlerowskie w stosunku do eksterminacji inteligencji polskiej”
Podłoże hitlerowskich planów wyniszczenia inteligencji polskiej na pomorzu Gdańskim sięgało jak potwierdzają socjalistyczni nacjonaliści od czasów pruskich. Tylko naród ,którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone da się zepchać do rzędu niewolników
Żarnoski wyliczył w procentach udział pracowników umysłowych na 100 osób pracujących zawodowo…
… o swojej podróży. Lenistwo jest wrogiem duszy dlatego bracia powinni zajmować się praca ręczną a w dniach świętych czytać słowo Boże
Gdy mnich ma pokusy cielesne tarza się w pokrzywach i cierniach
10 przykazań Bożych orginalne podane przez Jana Pawła II
Ja jestem Pan twój bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych Bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby…
… przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy gdyż pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa jego imię do czczych rzeczy
Pamiętaj o dniu szabatu aby go uświęcić sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie zajęcia, dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga swego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty sam ani syn Twój ani Twoja córka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz