Śledztwo-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Śledztwo-opracowanie - strona 1 Śledztwo-opracowanie - strona 2 Śledztwo-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ŚLEDZTWO 2. DOCHODZENIE Wszczęcie śledztwa Przesłanki ( obligatoryjne- ← zasada legalizmu- Art. 10 §1 ). 1. istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa 2. podejrzenie jest uzasadnione Np. zawalił się budynek, nastąpiło zderzenie pociągów, stwierdzono w obiegu podrobione pieniądze. Nie daje natomiast podstaw ogólnikowa pogłoska o nadużyciach w instytucji, prowadzenie przez osobę o ujawnionych ( oficjalnych ) niewielkich dochodach wystawnego i rozrzutnego trybu życia- mogą być wówczas dokonywane czynności nieprocesowe zmierzające do wyjaśnienia tych okoliczności. - wiadomości organu ścigania pochodzącymi ze źródeł własnych lub Np. Policja w wyniku czynności operacyjno- rozpoznawczych znalazła narkotyki w pokoju hotelowym. - wiadomościami organu ścigania zawartymi w formalnym zawiadomieniu o przestępstwie ( zob. niż. ) Np. osoba, której skradziono samochód przyszła na Policję i zgłasza kradzież. 3. brak przeszkody procesowej z Art. 17 §1. Wyjątek : jeśli przeszkodą procesową jest brak wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, to organy procesowe mogą dokonać czynności niecierpiących zwłoki ( Art. 17 §2 ) Wyjątek: faktyczne wszczęcie postępowania przygotowawczego ( czynności niecierpiące zwłoki/dochodzenie w niezbędnym zakresie/dochodzenie zabezpieczające ( Art. 308 ) 1. Przesłanki: a. brak wątpliwości co do faktu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa b. nie wydano jeszcze postanowienia o wszczęciu postępowania c. konieczność natychmiastowego wykonania określonych czynności procesowych postępowania przygotowawczego- istnieje wypadek niecierpiący zwłoki, powodujący konieczność zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich: - utratą, - zniekształceniem, - zniszczeniem Np. znaleziono zwłoki i konieczne jest dokonanie na miejscu czynności zabezpieczającym śladów. 2. Zakres czynności ( Art. 308 21 ): a. tylko w niezbędnym zakresie b. w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa c. każda czynność procesowa- wyliczenie przykładowe - dokonanie oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, - przeszukanie, - zbadanie osoby podejrzanej ( Art. 74 §2 pkt 1 ) - pobranie krwi, włosów i wydzielin organizmu - inne niezbędne czynności. - przesłuchanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego ( Art. 308 §2 ) - zob. niż. 3. Organy uprawnione ( Art. 308 §1 )

(…)

….
Jednak jeśli np. mąż regularnie katuje swą żonę, a sąsiedzi wiedząc o tym, nie zawiadamiają Policji, i któregoś dnia mąż pobił ją tak ciężko, że odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, to mogą odpowiadać karnie za nieudzielenie pomocy1 ( Art. 162 ).
Modyfikacje a. zawiadomienie anonimowe
b. małe utajnienie ( Art. 191 §3 w zw. z Art. 304 §1 )
2. prawny ze względu na przedmiot ( Art. 240 kk )
Zakres podmiotowy…
… o przestępstwie- to zbieg przestępstw z Art. 231 i 240. 4. obowiązek ten może także wynikać z przepisów szczególnych ( np. ustawa o NIK ).
W wyniku takiego zawiadomienia
1. sporządza się wspólny protokół ( Art. 304a ) z:
a. przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i
b. przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej o przestępstwie
c. można również zamieścić wniosek o ściganie
Termin Zasada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz