Sieci komputerowe - Sieć rozległa WAN

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci komputerowe - Sieć rozległa WAN - strona 1 Sieci komputerowe - Sieć rozległa WAN - strona 2 Sieci komputerowe - Sieć rozległa WAN - strona 3

Fragment notatki:

SIECI KOMPUTEROWE Podział sieci ze względu na zasięg: Sieć lokalna LAN
Sieć rozległa WAN
Standardy - organizacje: ISO - International Organization for Standardization- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Utworzona w 1946 roku w Szwajcarii, w Genewie. ISO jest niezależnym podmiotem afiliowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do określania standardów międzynarodowych. Zakres jej działania obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej, poza elektrotechniką i elektroniką. Aktualnie ISO składa się z ponad 90 różnych organizacji standaryzacyjnych z siedzibami na całym świecie. Najważniejszym standardem opracowanym przez ISO jest Referencyjny Model Systemu Otwartych Połączeń (Open System Interconnection), czyli model OSI.
ANSI - American National Standards Institute- Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji jest prywatną, niekomercyjną (non-profit). Jej misją jest ułatwianie rozwoju, koordynacji oraz publikowanie nieobligatoryjnych standardów. Organizacja ta nie wdraża aktywnie ani nie narzuca nikomu swoich standardów. Uczestniczy natomiast w pracach organizacji ustanawiających standardy globalne, takich jak ISO, IEC itp., w związku z tym niezgodność z jej standardami powoduje niezgodność ze standardami globalnymi.
IEEE - Institute of Electrical and Electronic- Instytut Elektryków i Elektroników jest odpowiedzialny za definiowanie i publikowanie standardów telekomunikacyjnych oraz przesyłania danych. Jego największym osiągnięciem jest zdefiniowanie standardów LAN oraz MAN. Standardy te tworzą wielki i skomplikowany zbiór norm technicznych, ogólnie określany jako "Project 802" lub jako seria standardów 802. Celem IEEE jest tworzenie norm, które byłyby akceptowalne dla ANSI. Akceptacja taka zwiększa bowiem forum norm dzięki uczestnictwa ANSI w globalnych organizacjach określających standardy.
IEC - International Electrotechnical Commission- Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna z siedzibą w Genewie, założona w 1909 roku. Komisja IEC ustanawia międzynarodowe standardy dotyczące wszelkich zagadnień elektrycznych i elektronicznych. Aktualnie w jej skład wchodzą komitety z 40 państw. W Stanach Zjednoczonych Instytut ANSI reprezentuje zarówno IEC, jak i ISO. IEC oraz ISO dostrzegły, że technologie informatyczne stanowią potencjalny obszar zazębiania się ich kompetencji; w celu określenia standardów dla technologii informatycznych utworzyły, więc Połączony Komitet Techniczny (ang. JTC - Join Technical Committee).
IAB - Internet Architecture Board- Komisja Architektury Internetu zarządza techniczną stroną rozwoju sieci Internet. Składa się z dwóch komisji roboczych: Grupy Roboczej ds. Technicznych Internetu oraz z Grupy Roboczej ds. Naukowych Internetu. Grupy te są odpowiedzialne za ustanawianie standardów technicznych dla Internetu, jak również nowych standardów, przykładowo, takich jak protokół IP.


(…)

… lub repeater wysyła pakiety do wszystkich portów nie potrafiąc ich rozdzielić na poszczególne porty. (PC-karty sieciowe-serwer)
Mosty
Przełączniki- wysyła pakiety tylko pod wskazane adresy
Rutery
Bramy
Metody zdalnego dostępu:
Za pomocą Dial-up (Klient zdalnego dostępu- serwer zdalnego dostępu)
Wirtualna siec prywatna (Klient zdalnego dostępu - Serwer VPN Windows 2000 - Sieć intranet)
Publiczna sieć…
…, przykładowo, takich jak protokół IP.
PKN - Polski Komitet Normalizacyjny:
• PKN - istnieje od 1923 r.
• Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ), centralny organ administracji państwowej do spraw normalizacji, metrologii, jakości
• Nowa ustawa o normalizacji uchwalona przez Sejm 12 września 2002 r. (weszła w życie 1 stycznia 2003 r.):
• Polskie Normy są zatwierdzane przez krajową jednostkę normalizacyjną;
• wprowadza całkowitą dobrowolność stosowania norm;
• dopuszcza powoływanie Polskich Norm w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim, co nie zmienia ich statusu jako dokumentu do dobrowolnego stosowania;
TCP/IP a model OSI:
Adresowanie- każdy komputer w sieci TCP/IP ma niepowtarzalny, 32-bitowy adres IP identyfikujący nie tylko komputer, lecz również sieć do której należy. Adresy IP są 32-bitowe i zapisuje się je w notacji dziesiętnej oddzielając poszczególne segmenty adresu kropkami. Porty służą do identyfikacji aplikacji i usług wykorzystujących TCP lub UDP jako protokół transportowy. Istnieje tzw. lista dobrze znanych portów, zawierająca adresy standardowych aplikacji i usług TCP/IP. Na adres IP składają się trzy podstawowe elementy :
bity określające klasę adresu…
…-serwer
Sieciowy system operacyjny:
Umożliwia komputera pracę w sieci
Realizuje podstawowe usługi dla komputerów w sieci
Koordynuje działania różnych urządzeń
Umożliwia klientom dostęp do zasobów sieci
Obsługuje mechanizmy, które umożliwiają aplikacją wzajemną komunikację
Umożliwia integrację z innymi, popularnymi systemami operacyjnymi
Podstawowe składniki sieci:
Karty sieciowe:
Odbierają dane…
… transmisja radiowa
Topologie sieciowe:
Topologia magistrali
Topologia gwiazdy
Topologia pierścienia
Topologia pełnych połączeń
Topologia mieszana
Technologie sieciowe:
Nazwa
Metoda dostępu
Prędkość transferu
Rysunek
Ethernet
CSMA/CD
Ethernet - 10Mbps
Fast Ethernet - 100MBps
Gigabit Ethernet - 1Gbps (1000Mbps)
Token Ring
przekazywanie żetonu
4-16Mbps dla wszystkich rodzajów okablowania
Asynchronus Transfer…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz