sieci komputerowe CSMA/CD

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sieci komputerowe CSMA/CD - strona 1

Fragment notatki:


CSMA/CD
Ile bitów musi nadać ramka CSMA/CD zanim wykryje kolizje (żeby mieć pewność). Magistrala 1000m, prędkość 100Mb/, propagacja 2*10 8 m/s.
Jaka może być maksymalna długość magistrali Ethernet przy założeniu, że nie ma ograniczenia na długość danych w ramce?
Wyliczyć minimalną długość ramki w CSMA/CD. Podane: długość 100m, szybkość sygnału 2*10 8 m/s, 100Mb/s.
Obliczyć zakres dopuszczalnych transmisji, które mogą być stosowane w jedno segmentowej sieci CSMA/CD, w której długość magistrali wynosi 200m. Założyć, że prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w medium transmisyjnym wynosi 2*10 8 m/s.
Czym się różni CSMA od CSMA CD
Ile bitów musi nadać CSMA./CD zanim wykryje kolizje (żeby mieć pewność). Magistrala 1000m, prędkość 100Mb/s, propagacja 2*10 -8 m/s Jaka może być max. długość magistrali Ethernet przy założeniu że nie ma ograniczenia na długość danych w ramce. Wyliczyć minimalna długość ramki w csma /cd podane dlugosc szybkość sygnału, 100Mb/s Ethernet. podana dł magistrali (200m) podana pr rozchodzenia się w medium (2*10A8m/s), obliczyć minimalna i max prędkość transmisji TOKEN BUS
Dane: 10 stacji, długość magistrali 200m. Kiedy stacja A dowie się że stacja B nie pracuje. Czas trzymania tokenu przez stacje wynosi 10ms, prędkość transmisji 10Mb/s, propagacja 2*10 8 m/s.
Token Bus: 10 stacji, magistrala 200m, kiedy A dowie się że B nie pracuje? Czas trzymania tokenu przez stacje l0 ms, 10 M b/s, 2*10 - 8 m/s propagacja.
TOKEN RING
Single Frame: 20 stacji, 100Mb/s, nie ma propagacji, każda stacja transmituje ramkę 50 oktetów. Po jakim czasie stacja ponownie otrzyma token?
Stacje A, B i C sieci Token Ring bezpośrednio są siadują ze sobą. Obliczyć po jakim czasie stacja C zakończy nadawanie ostatniego bitu swej ramki, jeśli w tej chwili stacja A rozpoczyna nadawanie pierwszego bitu wolnego tokena. Założyć, że Stacha B nie oczekuje na wolny token, łączna długość nadawanej ramki przez stację C wynosi 20 oktetów, długość wolnego tokena równa się 3 oktetym żadna z wymienionych stacji nie pełni funkcji monitora systemu, stosowana prędkość transmisji 4Mb/s a prędkość propagowania się fali elektromagnetycznej w medium transmisyjnym jest nieskończona.
4 stacje w pierścieniu, szybkość 4Mb/szybkość, ilość bitów w ramce z danymi-40B, czas propagacji. Obliczyć, po jakim czasie ramka okrąży sieć.
Jak się zmienią wykresy gdy szerokość szczeliny zmniejszy się o 50% w Token Ring Dane: szybkość, ilość bitów w ramce, Token ring. 3 stacje A B i C. A właśnie zacznie nadawać token, B nie chce nic nadawać, C chce nadać 20 oktetów (już razem z tokenem). po jakim czasie C nada ostatni bit swojej ramki. Żadna ze stacji nie jest monitorem, podana tez dł tokena = 16 bitów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz