Serce, krwioobieg i wspomaganie pracy układu krążenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Serce, krwioobieg i wspomaganie pracy układu krążenia - strona 1 Serce, krwioobieg i wspomaganie pracy układu krążenia - strona 2 Serce, krwioobieg i wspomaganie pracy układu krążenia - strona 3

Fragment notatki:

2010-05-16
UKŁAD KRWIONOSNY
SCHEMAT UKŁADU
KRĄśENIA CZŁOWIEKA
SERCE CZŁOWIEKA
1
2010-05-16
2
2010-05-16
PRZEPŁYW KRWI PRZEZ SERCE
3
2010-05-16
4
2010-05-16
WSPOMAGANIE PRACY UKŁADU KRĄśENIA
3 miliony ludzi w Europie cierpi dotkniętych
niewydolnością serca
50% dotkniętych niewydolnością serca umiera
w przeciągu 5 lat leczenia
250 tys. chorych umiera rocznie bezpośrednio z
powodu niewydolności serca
STRUKTURA NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH
5
2010-05-16
KORONAROGRAFIA
• metoda pozwalająca
ocenić in vivo morfologię
tętnic wieńcowych
• poprawny koronarogram
powinien ukazać
wszystkie fragmenty
tętnicy i jej odgałęzień
• uzyskać go moŜna
stosując odpowiednie
skośne projekcje
rentgenowskie
- zdrowa tętnica
- wczesne stadium odkładania się
cholesterolu
- blaszka miaŜdŜycowa
- blaszka miaŜdŜycowa + zakrzep
Sposób wprowadzania stentu
do tętnicy wieńcowej
6
2010-05-16
MECHANIZM ANGIOPLASTYKI
Wprowadzenie
Aorta brzuszna spełnia dwie
zasadnicze
funkcje
w
organizmie człowieka:
— jest odpowiedzialna za sprawny przepływ krwi
w układzie naczyniowym;
— bierze udział w regulacji ciśnienia tętniczego
krwi w układzie sercowo-naczyniowym.
PołoŜenie aorty brzusznej
Obraz aorty brzusznej z trójwymiarowego
tomografu komputerowego
Wprowadzenie
Tętniak aorty brzusznej:
C
− jest schorzeniem, które
Z
dotyka populacji krajów
A
wysoko rozwiniętych i szybko
S
rozwijających się;
−jego pęknięcie
zagraŜa
Ŝyciu pacjenta; Naczynie z
Zdrowe
tętniakiem aorty
naczynie
− rozwija się bezobjawowo
brzusznej
Tętniak aorty brzusznej w obrazie
z tomografu komputerowego
lub
daje
niespecyficzne
objawy;
Tętniak aorty brzusznej to trwałe i postępujące, lokalne
− leczenie
doraźne
jest
poszerzenie
utrudnione,średnicy podnerkowej aorty brzusznej o minimum 50%
a chirurgiczne
w stosunku do jej prawidłowej
niesie ze sobą duŜe ryzyko. średnicy.
Society for Vascular Surgery (SVS) i International Society for Cardiovascular Surgery (ISCVS)
7
2010-05-16
Wprowadzenie
Budowa ściany aorty brzusznej
Co to jest stent ?
”A tube made of metal or plastic that is inserted into
a vessel or passage to keep the lumen open and
prevent closure due to a stricture or external
compression.
Stents are commonly used to keep blood vessels open
in the coronary arteries, into the oesophagus for
strictures or cancer, the ureters to maintain drainage
from the kidneys, or the bile duct for pancreatic
cancer or cholangiocarcinoma.
The stents are usually inserted under radiological
guidance and can be inserted percutaneously.”
Co to jest stent ?
Rodzaj rusztowania ściany naczynia wieńcowego wzmacniający
jego ścianę od strony światła.
Jest rodzajem endoprotezy wszczepianej metodą niechirurgiczną
(cewnikowanie serca z dostępu przez tętnicę obwodową).
Implantację (wszczepienie) stentu wykonuje się poprzez rozpręŜenie
standardowego balonu do angioplastyki, na którym umieszcza
się stent lub:
Poprzez zwolnienie stentu samorozpręŜającego się z zestawu
słuŜącego do implantacji.
Stenty wszczepia się w sytuacji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz