Rachunek dochodu narodowego-opracowanie, I sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek dochodu narodowego-opracowanie, I sem - strona 1 Rachunek dochodu narodowego-opracowanie, I sem - strona 2

Fragment notatki:

Rachunek dochodu narodowego
PKB:
- produkt krajowy brutto
- miernik sprzedanej produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju (lub dochodu uzyskanego z jej sprzedaży)
PNB:
- produkt narodowy brutto
- miernik całkowitej sprzedanej produkcji wytworzonej w ciągu roku przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez należące do nich czynniki wytwórcze
PKB i PNB:
- w cenach rynkowych - zawierających podatki pośrednie (VAT, akcyzę) lub - po ich potrąceniu - w cenach czynników wytwórczych (cenach netto)
Dochód narodowy:
- PNB w cenach czynników produkcji minus amortyzacja (kwota niezbędna do odtworzenia zużytego kapitału)
PKB Polski wyniósł w 2009 r. 1344 mld zł
Światowa produkcja za rok 2009 - 58,2 bln $
USA - 24,5%, Japonia - 8,7%, Chiny 8,6%, Niemcy - 5,7%, Polska - 0,7%
UE 27 państw - 28,1%, UE 15 państw („stara piętnastka”) - 26,1%
W Polsce mamy wyższe PKB niż PNB (dużo firm zagranicznych jest w Polsce).
Polska 2009: PKB 430 mld $, PNB 416 mld $.
Luksemburg PKB 52 mld $, PNB 36 mld $ - mieści się tam wiele siedzib unijnych instytucji, „specjalistyczna oaza podatkowa” - przywilej holdingowy - bardzo niski podatek dla spółek, które mają formę holdingu i inwestują pieniądze za granicą - zarejestrowanych mnóstwo spółek w takiej formie w Luksemburgu
Irlandia 227 - 183 - ze względu na niskie podatki dużo wyższe PKB niż PNB.
PKB na 1 mieszkańca (per capita):
- miara oceny poziomu rozwoju gospodarczego kraju i dobrobytu
- nie jest adekwatna do porównywania poszczególnych gospodarek ze względu na zróżnicowany poziom cen w różnych krajach
- w $, Euro czy złotych = PKB : liczba mieszkańców
- według parytetu siły nabywczej pieniądza - z uwzględnieniem różnego poziomu cen
Wzrost gospodarczy:
- przyrost realnego PKB, czyli wzrost nominalny PKB skorygowany o inflację
- wzrost gospodarczy w Polsce w %:
'00 - 4,3; '01 - 1,2; '02 - 1,4; '03 - 3,9; '04 - 5,3; '05 - 3,6; '06 - 6,2; '07 - 6,6
Chiny i Korea Płd. przed kryzysem rozwijały się nawet ok. 15% rocznie, republiki bałtyckie - 10-12%, Polska - 6%
Gospodarki wysoko rozwinięte z zasady rozwijają się wolnej. Dla wysokich gospodarek średnia to 2%, 3-4% to już bardzo dużo.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz