R.K. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
R.K. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna R.K. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna

Fragment notatki:

R.K. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna upadek teorii głoszącej, że popędy człowieka co jakiś czas przełamują kontrolę społeczną i są korzeniami nonkonformizmu
człowiek nie przeciwstawia się społeczeństwu w nieustającej wojnie między popędem biologicznym a społecznym ograniczeniem
analiza zachowań coraz częściej uwzględnia perspektywę socjologiczną
cele kulturowe - kulturowo zdefiniowane zamierzenia i zainteresowania wytyczone jako usankcjonowane cele dla wszystkich lub dla różnie umiejscowionych członków społeczeństwa
normy instytucjonalne - określają, regulują i kontrolują przyjęte sposoby zdążania do owych celów
społeczeństwa starają się utrzymać równowagę między naciskami na cele kulturowe i zinstytucjonalizowane zachowania - równowaga trwa tak długo, dopóki przynosi zadowolenie i satysfakcję wynikającą z realizowania celów unormowanymi środkami
przy zwiększeniu nacisków na cele może się okazać, że normy uległy wypaczeniu i powstała „anomia” - brak norm
typy indywidualnego przystosowania:
Sposoby przystosowania
Cele kulturowe
Zinstytucjonalizowane środki
Konformizm
Innowacja
Rytualizm
Wycofanie
Bunt
+
+
-
-
+/-
+
-
+
-
+/-
( + ) - akceptacja; ( - ) - odrzucenie; (+/-) - odrzucenie wartości panujących i zastąpienie ich nowymi
konformizm
najbardziej typowa i szeroko rozpowszechniona reakcja
sieć oczekiwań wytwarzana każdy porządek społeczny podtrzymywana jest przez typowe zachowania jego członków, konformistyczne wobec ustalonych wzorów kulturowych
zachowania nastawione są zazwyczaj na podstawowe wartości społeczne
innowacja
nacisk na cel zachęca do wykorzystania instytucjonalnie zakazanych, lecz często skutecznych środków, z którymi wiąże się ryzyko
człowiek niegodziwy któremu się powiodło zyskuje społeczne przyzwolenie, a następnie przewartościowuje rozbieżności między wartościami kulturowymi a stosunkami społecznymi
presja sukcesu wpływa na osłabienie norm instytucjonalnych
nieustająca ambicja poprawy własnej pozycji w hierarchii społecznej jest motorem działań ludzkich
rytualizm
odrzucenie celów sukcesu i szybkiego awansu społecznego lub zaniżenie ich poziomu, przy zachowaniu norm instytucjonalnych
trwałe zaniżenie własnych aspiracji
duże ambicje powodują frustrację, małe dają bezpieczeństwo i zadowolenie
wycofanie
odrzucenie celów kulturowych i środków zinstytucjonalizowanych
najrzadziej spotykany sposób przystosowania


(…)

… zasługą, wysiłkiem i nagrodą
trzy elementy:
rozproszone uczucie nienawiści, zawiści i wrogości
niemożność aktywnego wyrażenia tych emocji wobec ośrodka, który je wywołuje
bezsilna wrogość
bunt, w przeciwieństwie do resentymentu, oznacza autentyczną zmianę wartości
skłonność do anemii:
nacisk położony na pokonanie wszystkich rywali, ogromna presja
przesunięcie punktu ciężkości w równowadze struktury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz