Pytania z egzaminu - Usługa sieciowa Telnet

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - Usługa sieciowa Telnet - strona 1 Pytania z egzaminu - Usługa sieciowa Telnet - strona 2 Pytania z egzaminu - Usługa sieciowa Telnet - strona 3

Fragment notatki:

Usługa sieciowa Telnet oznacza:
transmisje dowolnie dużych plików
zapisywanie się na listę użytkowników dowolnego komputera w sieci
prace w sieci wewnętrznej firmy
zdalną pracę na komputerze w sieci
Przetwarzanie informacji oznacza:
zbieranie, przechowywanie, przekształcanie, wyszukiwanie, przesyłanie, udostępnianie informacji
wyłącznie wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych na informacji
dostarczanie wyselekcjonowanych informacji i dostarczanie jej użytkownikom i jej wykorzystanie przez użytkownika
wyłącznie przekształcanie informacji i dostarczanie jej użytkownikom.
Algorytm oznacza:
sposób postępowania określający jakie operacje, na jakich danych należy wykonać, aby uzyskać jednoznaczne rozwiązanie w skończonej liczbie kroków.
Przepis postępowania o dowolnej liczbie kroków i niejednoznacznym rozwiązaniu
Rozwiązanie danego zadania heurystycznego
Zbiór procedur określających zasady poprawnego programowania
Jeżeli dostęp do informacji jest bez ograniczeń i nie ma kontroli dostępu do informacji to jest to:
dyktatura informacyjna
anarchia informacyjna
demokracja informacyjna
dominacja informacyjna
5. Jeżeli przetwarzanie danych dzielone jest pomiędzy dwie lub więcej jednostek centralnych to jest to:
wieloprocesorowość
wielodostęp
system wielozadaniowy
system rozproszony (nie mam pewności co do tego napisu)
6. Kod ASCH to:
amerykański standard w zakresie kompilowania danych
interpreter podstawowych poleceń
sposób reprezentowania podstawowych znaków w komputerze
amerykański system szyfrowania danych
8. Które zdanie jest prawdziwe:
w bazie danych hierarchiczne rekord podrzędny może być powiązany z dowolną liczbą rekordów podrzędnych
w bazie danych relacyjne kroki(?) muszą być uporządkowane wg wyłącznego kryterium
serwer to program, który świadczy usługi innym programom
do hurtowni danych ładowane są wszystkie dane gromadzone w firmie
9. LAN oznacza
sieć lokalna
sieć firmy
sieć rozległa
sieć jakaś :D
10. Media transmisyjne sieci to:
kabel koncentryczny, skrętka, światłowód, hub
kabel koncentryczny, skrętka, światłowód
kabel koncentryczny, skrętka, router
kabel koncentryczny skrętka, światłowód , hub, sieci xxx
11. Mikroprocesor współpracujący z pamięciami oraz układem wejścia i wyjścia za pośrednictwem

(…)

… rekordów nadrzędnych i podrzędnych nazywany jest:
modelem hierarchicznym
modelem peer-to-peer
modelem sieciowym
modelem obiektowym
13. Architektura klient - serwer oznacza, że
programy użytkowe, uruchomiane na stacjach roboczych zlecają wykonywanie zadań serwerom
programy użytkowe, uruchomiane na serwerach zlecają wykonanie zadań stacjom roboczym
programy użytkowe uruchomiane i wykonywane są na stacjach roboczych
programy użytkowe pełnią wyłącznie rolę klientów
14. Awaria jednej stacji roboczej w sieci nie powoduje zawieszenia pracy całej sieci w sieci o topologii
pierścienia
magistrali danych
gwiazdy
pierścienia i gwiazdy
15. Do typowych usług internetowych zalicza się:
www, html, Java, poczta elektroniczna
www, telnet, ftp, poczta elektroniczna
HTML, grupy dyskusyjne, telnet
telnet, ftp, xxx ,HTML 16…
…. Pamięć operacyjna RAM charakteryzuje to, że
służy do przechowywanie danych dane zapisane w niej służą tylko do odczytywanie i są nie zmienne w czasie pracy komputera
służy do przechowywania kodów operacji oraz wzorów znaków używanych w komputerze
jest używana specjalnych programów i danych
27. Podstawowymi parametrami pamięci operacyjnej są
pojemność
pojemność, czas dostępu
pojemność, czas dostępu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz