Pytania testowe - Technika Mikroprocesorowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - Technika Mikroprocesorowa - strona 1 Pytania testowe - Technika Mikroprocesorowa - strona 2 Pytania testowe - Technika Mikroprocesorowa - strona 3

Fragment notatki:


Pytania testowe - Technika Mikroprocesorowa (2012)
1. Po odjęciu dwóch bajtów (B3 minus 9D, kod heksadecymalny), stany bitów warunkowych C,Z (przeniesienia, zerowości) będą wynosiły:
a. 0,1 !b.0,0 c.1,1
2. Dodając dwa bajty w kodzie uzupełnień do dwóch (6A i 3E - zapis heksadecymalny), otrzymujemy następujące stany bitów warunkowych N,Z,V (znak, zerowość, przekroczenie zakresu):
a. 0,0,0
b. 0,1,0
!c. 0,0,1
3. Funkcja bitów warunkowych (ustawione po rozkazie odejmowania lub porównania ) dla liczb w kodzie uzupełnień do dwóch: !((N modulo 2 V) lub Z) gdzie N - bit znaku, V - bit przekroczenia zakresu, Z - bit zerowości, osiąga stan logicznej jedynki dla relacji :
! a. większy
b. większy lub równy
c. mniejszy lub równy
4. Bajt FF (zapis heksadecymalny, kod uzupełnień do dwóch), po operacji zmiany znaku będzie miał postać:
!a. 01
b. FE
c. 00
5. Jednoargumentowe są rozkazy :
!a. selektywnej negacji bitu
!b. konwersji kodu
c. sumy logicznej
6. Rejestry niezbędne dla prawidłowej pracy mikroprocesora:
!a. statusowy,
b. wyróżniony rejestr - akumulator
!c. licznik programu ( PC )
7. Przez cykl magistrali ( CM ) rozumiemy jednokrotny kontakt mikroprocesora z pamięcią ( programu, danych ). Rozkazy które do wykonania potrzebują dwóch CM ( argumenty znajdują się w pamięci ) to:
a. zerowania
!b. iloczynu logicznego z maską natychmiastową !c. dekrementacji
8. Mikroprocesor zwraca magistralę:
!a. po skończeniu cyklu magistrali
b. po skończeniu procedury
c. po skończeniu rozkazu
9. Mikroprocesor zaakceptuje przerwanie typu niemaskowanego:
a. natychmiast, tj. po każdym takcie sygnału zegarowego
b. po skończeniu bieżącego cyklu magistrali
!c. po skończeniu bieżącego rozkazu
10. Procesory typu RISC (reduced instruction set computer ) charakteryzują się:
!a. zredukowaną liczbą trybów adresowania
!b. wykonywaniem każdego rozkazu w jednym takcie zegarowym
c. zredukowaną liczbą rejestrów 11. Tryby adresacji stosowane konsekwentnie dla rozkazów skoków i wywołań, zapewniające własność relokowalności segmentu kodu to:


(…)

… to:
!a. względny
b. bazowy
c. rejestrowy
12. Numerowany ( wektorowy ) system przerwań ( jedna linia INT - wiele źródeł przerwań ) wymaga:
!a. instalacji w pamięci danych tablicy adresów startowych programów obsług
b. trybu adresacji indeksowego w procedurach obsługi
!c. cyklu magistrali akceptacji przerwania
13. Każdy mikrokontroler po wyzerowaniu:
!a. blokuje przerwania
!b. ustawia linie portów jako wejścia
c. zeruje pamięć danych
14. Interfejsy wewnętrzne absolutnie niezbędne w mikrokontrolerze to:
a. przetwornik A/C
!b. linie we/wy
!c. licznik - czasomierz
15. Zegar czuwania (watchdog) zabezpiecza przed:
!a. samoistnym przekłamaniem kodu
b. błędnym działaniem układów wykonawczych
c. zanikiem sygnału zegarowego
16. Podzespoły, które muszą być bezwzględnie zasilone po wprowadzeniu mikrokontrolera w stan maksymalnego oszczędzania mocy to:
a. logika portów we -wy
b. logika wewnętrznych interfejsów
!c. pamięć danych
17. Rozkazy, które mogą przejąć funkcję instrukcji „pustej” tj. NOP:
!a. XCHG AX, AX (wymiana)
!b. BRN (skok „nigdy”)
!c. OR R1, 0 (suma z argumentem natychmiastowym)
18. Mikroprocesor nie posiada wywołań i powrotów warunkowych. Aby zrealizować wywołanie/powrót dla zerowości (bit Z=1) należy, oprócz…
… jako zadanie zajęte traktujemy:
!a. zadanie czekające na koniec obsługi
b. każde zadanie obsługowe
!c. zadanie aktualnie wykonywane
30. Mechanizm stronicowania (procesory Intela):?????????????????????
a. pozwala przyśpieszyć działanie pamięci podręcznej
!b. pozwala na lepsze wykorzystanie dysponowanego obszaru pamięci
!c. wymaga użycia dodatkowych tablic w pamięci zewnętrznej
… zatrzymania. Mikroprocesor można efektywnie wyprowadzić ze stanu zatrzymania poprzez:
a. dedykowaną instrukcję
b. wyłączenie i załączenie zasilania
!c. przerwanie
21. Pamięć podręczna:
a. powiększa dysponowany obszar pamięci
!b. zmniejsza ilość cykli magistrali
!c. powoduje że ta sama procedura może być wykonywana szybciej lub wolniej
22. Aby przyśpieszyć pracę mikroprocesora wprowadza się mechanizmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz