Pytania na egzamin - Systemy JIT

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Systemy JIT - strona 1 Pytania na egzamin - Systemy JIT - strona 2 Pytania na egzamin - Systemy JIT - strona 3

Fragment notatki:

1. System JIT zapobiega:
(a) Brakom połproduktow poprzez wykonanie odpowiedniego zapasu,
(b) Brakom materiałow poprzez zapewnienie 20% zapasu,
(c) Niepotrzebnemu gromadzeniu zapasow,
(d)Odpowiedzi a i b.
2.W systemach JIT produkty dostarczane są:
(a) “Dokładnie na czas”,
(b) Z wcześniej przygotowanego zapasu,
(c) “Na żądanie”,
(d) Odpowiedzi a i c.
3.W systemach JIT zapenione musi być:
(a) Niezawodne wejści do systemu materiałow i połproduktow na
żądanie,
(b) Precyzyjna kontrola jakości, na poszczegolnych stanowiskach,
(c) Niezawodność środkow wytwarzania (sprzęt i personel),
(d)Wszystkie powyższe.
4.Systemy JIT najlepiej nadają się do produkcji:
(a) Prototypowej i jednostkowej,
(b) Krotko- seryjnej,
(c) Średnio- i wielko- seryjnej i masowej,
(d)Wszystkie powyższe.
5.Systemy oparte o strategię PULL są: ()
(a) Stosunkowo proste,
(b) Hierarchiczne lub scentralizowane,
(c) Rozproszone,
(d)Odpowiedzi a i c.
6.Kolejność topologiczna jest to:
(a) Kolejność wg rosnących numerow zadań,
(b) Kolejność wg, ktorej mają wykonywać się zadania,
(c) Kolejność od ostatniego zadania do początkowego,
(d) Odpowiedzi a i b.
7.Diagram Gantta służy do:
(a) Wyliczania ścieżki krytycznej,
(b) Segregowania zasobow w magazynie,
(c) Zarządzania harmonogramami projektow,
(d) Odpowiedzi a i b.
8.Diagram Gantta nie zawiera:
(a) Podziału projektu na poszczegolne zadania,
(b) Ewentualnych strat wynikających z opoźnień,
(c) Rozplanowania zadań w czasie,
(d) Odpowiedzi a i c.
9.System PPC to:
(a) System Planowania i Sterowania,
(b) Alternatywny system dla MRP(2),
(c) Dystrybucja Linux’a dedykowana dla przedsiębiorstw,
(d) Żadne z powyższych.
10 Systemy ERP i MRP realizowane są w ramach strategii:
(a) SQUEZEE,
(b) PUSH,
(c) PULL,
(d) CAW.
11.System oparte o strategię SQUEZEE pozwalają na:
(a) Modelowanie przy pomocy klasycznej teorii szeregowania zadań,
(b) Dynamiczne zmiany charmonogramow w przypadku zmiany
terminow,
(c) Odpowiedzi a i b,
(d) Żadne z powyższych.
12.Powstanie ssania (PULL) na wyjściu systemu:
(a) Uruchamia ssanie połproduktow i materiałow,
(b) Skierowane jest od końca systemu do jego początku,
(c) Uruchomienie działania systemu,
(d) Wszystkie powyższe.
13 Brak ssania oznacza:
(a) Awarię systemu,
(b) Bezczynność systemu i stanowisk wytworczych,
(c) Zapewnienie odpowiedniego zapasu materiałow,
(d) Odpowiedzi b i c.
14.Zaletą strategii PULL jest:
(a) Minimalizacja przestrzeni magazynowej,
(b) Ogranicza zamrożone środki kapitałowe,
(c) Zwiększa płynność produkcji,
(d) Odpowiedzi a, b, c.
15.Ścieżka krytyczna” to:
(a) Ścieżka wg. ktorej program wykona się w przypadku wystąpienia
błedu,
(b) Maksymalny czas wykonywania całego przedsięwzięcia,
(c) Lista czynności wykonywanych po sobie o najdłuższym czasie
wykonywania w całym przedsięwzięciu,
(d) Żadne z powyższych.
16.Czas graniczny jest to:
(a) Czas poniżej jakiego nie da się już skrocić wykonania czynności,
(b) Czas ostateczny w jakim ma zakończyć się harmonogram,
(c) Czas potrzebny na wykonanie ścieżki krytycznej, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz