Przychody - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przychody - omówienie - strona 1 Przychody - omówienie - strona 2 Przychody - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRZYCHODY
Przychody całkowite (TR - ang. total revenue) jest to iloczyn liczby
sprzedanych jednostek dobra (Q) i jego ceny (P).
TR  PQ
Przychody krańcowe (MR - ang. marginal revenue) to zmiana
przychodu całkowitego przy wzroście sprzedaży o jednostkę.
MR  TR' (Q)
Rozpatrujemy rynek konkurencji niedoskonałej - aby zwiększyć
sprzedaż trzeba obniżyć cenę.
Jeśli utarg marginalny przyjmuje wartości dodatnie oznacza to, że utarg
całkowity rośnie.
Jeśli utarg marginalny przyjmuje wartości ujemne oznacza to, że utarg
całkowity maleje.
Utarg całkowity osiąga maksimum tam, gdzie utarg marginalny jest równy
0.
KOSZTY
Całkowite koszty produkcji (TC - ang. total cost) to suma kosztów
stałych i zmiennych, czyli suma wszystkich wydatków firmy poniesionych
w procesie wytwarzania w krótkim okresie.
TC  FC VC
FC - koszty stałe
VC - koszty zmienne
Koszty stałe (FC - ang. fixed costs) to pozycje wydatków, które są
niezależne od bieżącego poziomu produkcji, np. koszt administracji
zarządu, koszty ubezpieczenia, koszty amortyzacji majątku trwałego itp.
Koszty zmienne (VC - ang. variable costs) to składniki kosztów, które są
zależne od aktualnego poziomu produkcji, np. koszt zużycia surowców i
energii elektrycznej, koszt wynagrodzeń pracowników produkcyjnych,
koszty magazynowania i transportu itp.
Koszt przeciętny (AC - ang. average cost) to część kosztu całkowitego
przypadająca na jednostkę produktu
Koszt krańcowy (MC - ang. marginal cost) to przyrost kosztu
całkowitego spowodowana zwiększeniem się produkcji o jednostkę.
Prawo malejących przychodów
W krótkim okresie prawo malejących przychodów powoduje, że w miarę
zwiększania nakładów zmiennego czynnika produkcji od pewnego
momentu wielkość produkcji rośnie coraz wolniej.
L - nakłady czynnika produkcji typu praca (ang. labor)
Prawo malejących przychodów działa wtedy, kiedy wszystkie, z wyjątkiem
jednego czynnika produkcji są stałe.
Ciągłe zwiększanie liczby pracowników przy stałej liczbie maszyn przynosi
od pewnego momentu (LA) coraz mniejsze korzyści.

(…)


przyczyniają się do wzrostu produkcji, więc koszt zmienny VC, a
także koszt stały TC rosną coraz szybciej
Ilościowy próg rentowności (BEP - ang. break-even point) jest to
wielkość produkcji wyrobu wyrażona w jednostkach naturalnych, którą
należy zrealizować przy założonym poziomie kosztów i ceny, aby przychód
ze sprzedaży wyrobu pokrywał koszty poniesione na jego wytworzenie.
Gdy funkcja kosztów całkowitych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz