przerzutniki sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przerzutniki sprawozdanie  - strona 1

Fragment notatki:


Data: 19.11.2007 Temat: Przerzutniki Nr ćwiczenia: 3 Wydział / kierunek / rok: EAIiE / EiT / 3 Grupa laboratoryjna: Bąk Szymon Czubak Rafał Dobrowolski Wiktor Ocena: 1. Celem   ćwiczenia   jest   zbadanie   właściwości   przerzutników   typu   D,   JK,   RS   i   układu  generującego sygnał RESET. Celem grupy będzie również obserwacja drgań styków. 2. Następujące tabele zostały wypełnione, zgodnie z poleceniem zawartym w instrukcji: Parametry badanych układów: Nazwa 74LS74 74LS107 Symbol  przerzutnika Tabela  prawdy /S /R C D Q /Q 0 1 X X 1 0 1 0 X X 0 1 0 0 X X 1 ! 1 ! 1 1 ↑ 1 1 0 1 1 ↑ 0 0 1 1 1 0 X Qn-1 /Qn-1 gdzie:    X  – 0 lub 1    ↑   – zbocze narastające    !   – stan zabroniony /R C J K Q /Q 0 X X X 0 1 1 ↓ 0 0 Qn-1 /Qn-1 1 ↓ 1 0 1 0 1 ↓ 0 1 0 1 1 ↓ 1 1 TOGGLE 1 1 X X Qn-1 /Qn-1 gdzie:    X  – 0 lub 1    ↓   – zbocze opadające    TOGGLE – zmiana stanu w stosunku do  stanu poprzedniego Nazwa 74LS74 74LS107 UILmin ÷ UILmax  0 ÷ 0,8 [V] 0 ÷ 0,8 [V] UIHmin ÷ UIHmax  2 ÷ VCC [V] 2 ÷ VCC [V] tpLH 14 (typ.) ÷ 25 (max) [ns] 16 (typ.) ÷ 25 (max) [ns] tpHL 25 (typ.) ÷ 40 (max) [ns] 25 (typ.) ÷ 40 (max) [ns] Tabela konwersji przerzutników: JK - T JK - D D - dwójka licząca JK - dwójka licząca 3. W trakcie ćwiczenia grupa będzie badała przerzutnik RS oparty na bramkach NOR oraz  NAND. W trakcie badania układów grupa będzie na bieżąco wypełniać poniższe tabele  prawdy dla obu typów przerzutnika RS. Przerzutnik RS na bramkach NOR: S R Q /Q 0 0 0 1 1 0 1 1 Nie podłączone Przerzutnik RS na bramkach NAND: /S /R Q /Q 0 0 0 1 1 0 1 1 Nie podłączone 4. Wykorzystując układ pomiarowy przedstawiony poniżej, grupa zbada czasy propagacji tpLH,  tpHL (C - Q) jednego z przerzutników (74LS107 lub 74LS74). W załączniku przedstawiony  będzie przykładowy oscylogram z przebiegami na wejściu C i wyjściu Q dla odpowiednich  parametrów. Grupa   zmierzy   też   maksymalną   częstotliwość   sygnału   zegarowego,   dla   której   dwójka   licząca pracuje poprawnie. Wyniki pomiarów: Wybrany przerzutnik tpLH (C - Q) tpHL (C - Q) fmax 5. Korzystając   z  układu  przedstawionego  poniżej, grupa  będzie  próbowała  zaobserwować  wyścig logiczny. Odpowiednie oscylogramy przebiegów pobranych z punktów A, B, Y i Q  będą przedstawione w załączniku. 6. Grupa   dokona   obserwacji   drgań   dla   zwierania   i   rozwierania   styków.  Wnioski   i   sposób  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz