Przerywacz prądu stałego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4116
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przerywacz prądu stałego-opracowanie - strona 1 Przerywacz prądu stałego-opracowanie - strona 2 Przerywacz prądu stałego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przerywacz prądu stałego-układ do regulacji napięcia powyżej wartości napięcia zasilającego.
(Po prawej w pierwszym przebiegu jest iG)
Załączenie tyrystora TW dodatnim impulsem prądu bramki powoduje, że na odbiorniku pojawia się napięcie równe napięciu zasilania Ud. Doprowadzenie dodatniego impulsu prądu do bramki powoduje odłączenie źródła zasilania od odbiornika i skokowe zwiększenie się napięcia. Ponieważ odbiornik ma z reguły charakter indukcyjny to niezbędna jest w układzie dioda rozładowcza D0.Przewodzi ona prąd obciążenia i0 w czasie gdy tyrystor jest w stanie blokowania.
Napięcie średnie odbiornika, zasilanego przez cyklicznie załączany wyłączany tyrystor, jest proporcjonalne do napięcia źródła zasilającego i do względnego czasu przewodzenia prądu.
U0=Ud(tp/T) Układ napędowy czterokwadrantowy.
Schemat układu mostkowego
Przebiegi napięcia i prądów
Charakterystyki zewnętrzne
Falowniki jednofazowe.
Przez zastąpienie niezależnych obwodów obc. tyrystorów uzwojeniem dzielonym trafo kondensator komutujący ładuje się do napięcia większego niż ZE. Takie napięcie występuje również na tyrystorach w kierunku wstecznym i przepustowym. Napięcie to silnie zależy od wartości i charakteru obciążenia i przy niewielkich obciążeniach indukcyjnych może wielokrotnie przekraczać wartość E. Również silnie zależy od obciążenia czas dysponowany na wyłączenie, szybko malejąc ze wzrostem obciążenia, co zmniejsza niezawodność wyłączenia pojemnościowego. Jeżeli do tego dodać silny wpływ obciążenia na amplitudę i kształt przebiegu napięcia wyjściowego, to stanie się oczywiste, że ten układ nie ma szans na praktyczne zastosowanie.
FALOWNIK REZONANSOWY.
Falownik jest to przekształtnik służący do przetwarzania energii dostarczonej ze źródła napięcia lub prądu stałego w energię napięcia lub prądu przemiennego.
Obwód obciążenia falowników rezonansowych ma charakter oscylacyjny RLC, przy czym odbiornik właściwy to zazwyczaj gałąź rezystancyjno-indukcyjna. W przypadku zastosowania tyrystorów wyłączalnych zjawisko rezonansu w obwodzie obciążenia zapewnia zmniejszenie strat łączeniowych i uzyskanie wyższych częstotliwości pracy.
Podstawowym warunkiem poprawnej pracy falownika jest zapewnienie odpowiedniej wartości kąta wyprzedzenia przebiegu prądu względem przebiegu napięcia odbiornika. Wartość tego kąta wynosi: γ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz