przedsiębiorca jednosobowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przedsiębiorca jednosobowy - strona 1

Fragment notatki:

Omawia takie zagadnienia jak: możliwość samodzielnego działania osoby fizycznej, przepisy, cechy, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

PRZEDSIĘBIORCA JEDNOOSOBOWY
(osoba fizyczba prowadząca we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły działalność gospodarczą i zawodową)
Możliwości samodzielnego działania osoby fizycznej:
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (wpisana do EDG)
utworzenie jednoosobowej sp. z o.o. (tu przedsiębiorcą oczywiście jest spółka, a nie osoba fizyczna)
status przedsiębiorcy ma wspólnik spółki cywilnej (w zakresie wykonywanej przez niego działalności gosp.)
# Do jednoosobowego przedsiębiorcy stosuje się przepisy dot. przedsiębiorców w ogóle, jednak z kilku powodów jego sytuacja jest wyjątkowa: zgłoszenie do EDG, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych lub ewentualnie ograniczonej zdolności do cz.pr i wtedy czynności dokonuje przedstawiciel ustawowy, wpływ małżonka na podejmowane czynności wymóg zgody przy czynnościach rozporzadzających dot. majątku wspólnego
nieograniczona odpowiedzialność osobista
Cechy (wg usdg):
prowadzenie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym zarobkowy charakter działalności
również działalność zawodowa (wolne zawody)
wykonywanie działalności w sposób ciągły i zorganizowany
kryterium przedmiotowe: zawodowe występowanie we własnym imieniu = profesjonalne wykonywanie działalności (zw. z określonym poziomem wiedzy i umiejętności)
ROZPOCZĘCIE działalności gospodarczej:
# uzyskanie statusu przedsiębiorcy - poprzez wpis do EDG; wpis ten jest obowiązkiem przedsiębiorcy i stanowi warunkek podjęcia działalności gospodarczej
# jak inni obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji + REGON, NIP i cała reszta
ZAKOŃCZENIE PROWADZENIA działalności gospodarczej:
zaprzestanie prowadzenia dział. gosp. + wykreślenie z EDG
prawomocne orzeczenie sądu zakazujące osobie fiz. prowadzenia określonej dział. gosp.
uchylenie koncesji / zezwolenia
upadłość
wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jako aportu + wykreślenie z EDG
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz