Prostowniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prostowniki - strona 1

Fragment notatki:1.Wstęp teoretyczny
Oscyloskop- przyrząd elektroniczny służący do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej.
Prostownik – jest to zestaw elementów pozwalających na filtrowanie napięcia prądu przemiennego w celu uzyskania napięcia o jednym znaku.

Widać więc, że obserwacje pokrywają się z teoretycznymi obrazami i wartościami, w stopniu na jaki pozwalają niedokładności pomiaru.
Ciekawe zjawisko można zaobserwować na ostrzach przy wykresie prądu przechodzącego przez prostownik dwupołówkowy. Na ostrzach wykresu widać zakłócenia zależne od wartości oporu ustawienego w układzie. Obserwacje zakłóceń zamieszczone są w poniższej tabeli.

Agata Bochenek
ZiIP rok I gr.1
Sprawozdanie ze stanowiska nr IV
1.Wstęp teoretyczny
Oscyloskop- przyrząd elektroniczny służący do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi, bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej.
Prostownik - jest to zestaw elementów pozwalających na filtrowanie napięcia prądu przemiennego w celu uzyskania napięcia o jednym znaku. Zdecydowanie najczęściej spotykanym rozwiązaniem przy konstruowaniu przewodnika jest użycie układu diod krzemowych. W wyniku stosowania prostowników możemy obserwować zmianę obrazu przebiegu prądu na ekranie oscyloskopu w zależności od użytego prostownika
Prostownik jednopołówkowy (rys. 1) - jest to nieskomplikowany prostownik, w którym użyta jest jedynie jedna dioda. W wyniku jej zastosowania prąd przemienny przepuszczany jest jedynie w jedną stronę. Oznacza to, że napięcie o znaku przeciwnym jest wygaszane do poziomu 0. Na ekranie oscyloskopu obserwujemy to zjawisko jak na poniższym rysunku 2.
Asymetria obciążenia układu, jaka powstaje w wyniku zastosowania prostownika jednopołówkowego powoduje, że zastosowanie znajduje on w układach o niewielkiej mocy.
Prostownik dwupołówkowy, inaczej mostek Greatza (rys. 3) - prostownik w tej postaci, w odróżnieniu od jednopołówkowego, zmienia znak prądu o przeciwnym wejściowym znaku na jeden znak. Zastosowany układ diod pozwala więc nie na wygaszenie dolnej części sinusoidy obserwowanej na oscyloskopie, a jej odbicie względem osi. Teoretyczny obraz przebiegu prądu z zastosowaniem mostka Greatza wygląda jak na rysunku 4.
2.Obserwacje
Nasze obserwacje pokrywają się z teoretycznymi w znacznym stopniu. Przy podłączeniu układu z prostownikiem jednopołówkowym pod prąd o napięciu 24 V:
Okres: T=0,02s
Częstotliwość: f=50Hz
Amplituda: A=7,25*5V=36,25V
Wartość skuteczna napięcia dla prostownika połówkowego obliczana jest ze wzoru:
gdzie:
Umax - napięcie maksymalne,
Usk - wartość napięcia skutecznego
Częstotliwość nie zmienia się natomiast, w związku z tym, że długość okresu przebiegu prądu jest taka sama w przypadku prostownika jednopołówkowego jak w przypadku prądu zmiennego nieprostowanego.
W przypadku prostownika dwupołówkowego: Okres: T=0,01s
Częstotliwość: Amplituda=35V


(…)

… o znaku przeciwnym bez zmian. W efekcie otrzymujemy wykres będący obrazem matematycznego wykresu wartości bezwzględnej z funkcji sinus. Widać więc, że obserwacje pokrywają się z teoretycznymi obrazami i wartościami, w stopniu na jaki pozwalają niedokładności pomiaru.
Ciekawe zjawisko można zaobserwować na ostrzach przy wykresie prądu przechodzącego przez prostownik dwupołówkowy. Na ostrzach wykresu widać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz