Projekt parametrów eksploatacyjnych kopalni wapienia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt parametrów eksploatacyjnych kopalni wapienia - strona 1 Projekt parametrów eksploatacyjnych kopalni wapienia - strona 2 Projekt parametrów eksploatacyjnych kopalni wapienia - strona 3

Fragment notatki:

Piotr Pelc Wrocław, dnia Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej
Eksploatacja i obróbka skał
Projekt
Cel projektu
Celem projektu jest zaprojektowanie parametrów eksploatacyjnych kopalni wapienia, określenie zasobów oraz wyznaczenie skarp wyrobiska w którym ma on być eksploatowany.
Dane wejściowe
a - długość wyrobiska = 635[m],
b - szerokość wyrobiska = 430[m],
h1 - wysokość skarpy od powierzchni terenu do zaprojektowanej półki = 15,5[m],
h2 - wysokość skarpy od półki do dna wyrobiska = 19[m],
α - kąt nachylenia skarp wyrobiska = 77,5[%],
hss - miąższość strat stropowych = 1,45[m],
hsp - miąższość strat spągowych = 1,8[m],
as - szerokość półki skarpy = 5[m],
1:2000 - skala mapy
skała - wapień,
δw = 1,81[Mg/m3];
Przekrój poprzeczny przez skarpę wyrobiska
Obliczono pola elementarne przekroju poprzecznego który wcześniej podzielono jak na schemacie powyżej na dwa trójkąty oraz prostokąt.
P1 = 0,5 * 3,6 * 15,5 = 27,9[m2],
P2 = 8,6 * 19 = 163,4 [m2],
P3 = 0,5 * 4,4 * 19 = 41,8 [m2];
Powierzchnie poszczególnych pól elementarnych wynoszą: P1 = 27,9[m2], P2 = 163,4[m2], P3 = 41,8[m2]
Obliczam całkowitą powierzchnię przekroju poprzecznego sumując pola elementarne.
Pc = P1 + P2 + P3 Pc = 27,9 + 163,4 + 41,8 = 233,1[m2];
Powierzchnia całkowita przekroju poprzecznego wynosi 233,1[m2].
Kolejnym krokiem jest obliczenie:
Qp - zasobów przemysłowych,
Spe - strat pozaeksploatacyjnych,
Qe - zasobów eksploatacyjnych,
Sesp - strat eksploatacyjnych spągowych,
Ses - strat eksploatacyjnych stropowych,
Qw - zasobów do wydobycia,
Qe - zasobów do wydobycia;


(…)

…, gdzie:
lo - długość otworu strzałowego = 16,2[m];
lp - długość przybitki = 1,3[m];
lMW = 16,2 - 1,3
lMW = 14,9[m]
Długość kolumny materiału wybuchowego wynosi 14,9[m].
Obliczam objętość otworu strzałowego ze wzoru:
Vo = π* r2 * lMW, gdzie:
r - promień otworu strzałowego = 16[mm];
lMW - długość kolumny materiału wybuchowego = 14,9[m];
Vo = 3,14 * 0,0162 * 14,9
Vo = 0,012[m3]
Objętość otworu strzałowego…
… przewiertu = 0,32[m];
lo = 19/0,9763 + 0,32
lo = 19,8[m]
Długość otworu strzałowego wynosi 19,8[m].
Obliczam długość kolumny materiału wybuchowego ze wzoru:
lMW = lo - lp, gdzie:
lo - długość otworu strzałowego = 19,8[m];
lp - długość przybitki = 1,3[m];
lMW = 19,8 - 1,3
lMW = 18,5[m]
Długość kolumny materiału wybuchowego wynosi 18,5[m].
Obliczam objętość otworu strzałowego ze wzoru:
Vo = π* r2 * lMW…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz