Programowanie liniowe-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programowanie liniowe-zadania - strona 1 Programowanie liniowe-zadania - strona 2 Programowanie liniowe-zadania - strona 3

Fragment notatki:

PROGRAMOWANIE LINIOWE – ZADANIA TEKSTOWE
6.
Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby: W1 i W2. W procesie produkcji tych wyrobów zużywa się wiele
środków z których dwa są limitowane. Limity te wynoszą: środek I – 36000 jedn., środek II – 50000 jedn.
Nakłady limitowanych środków na jednostkę wyrobów podano poniżej.
Środki produkcji
I
II
Jedn. nakłady środka W1
6
10
Jedn. nakłady środka W2
6
5
Zdolność produkcyjna nie pozwala produkować więcej niż 4000 szt. wyrobów W2 natomiast nie ma
ograniczeń w stosunku do wyrobów W1. Cena sprzedaży obu wyrobów jest taka sama.
Zaznacz w układzie współrzędnych obszar rozwiązań dopuszczalnych, gradient funkcji celu, warstwice
funkcji celu. Ustał rozmiar produkcji maksymalizujący zysk ze sprzedaży wyrobów W1 i W2.
7.
Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby: W1 i W2. W procesie produkcji tych wyrobów zużywa się wiele
środków z których dwa są limitowane. Limity te wynoszą: środek I – 96000 jedn., środek II – 80000 jedn.
Nakłady limitowanych środków na jednostkę wyrobów podano poniżej.
Środki produkcji
I
II
Jedn. nakłady środka W1
16
16
Jedn. nakłady środka W2
24
10
Zdolność produkcyjna nie pozwala produkować więcej niż 3000 szt. produktu W1 oraz 4000 szt. wyrobów
W2. Stosunek produkcji wyrobów W1 do W2 musi wynosić 3:2. Cena sprzedaży (w zł) wyrobów wynosi
W1 – 30, W2 – 40.
Zaznacz w układzie współrzędnych obszar rozwiązań dopuszczalnych, gradient funkcji celu, warstwice
funkcji celu. Ustał rozmiar produkcji maksymalizujący zysk ze sprzedaży wyrobów W1 i W2.
8.
Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby: W1 i W2. W procesie produkcji tych wyrobów używa się trzech
obrabiarek oznaczonych symbolami O, P, i F. Czas pracy (w godz.) tych maszyn jest ograniczony i wynosi:
O – 33000, P – 13000, F – 80000. Zużycie czasu pracy maszyn na produkcje jednostki wyrobów podano
poniżej.
Maszyny
O
P
F
Czas pracy na jedn. W1
3
1
5
Czas pracy na jedn. W2
1
1
8
Zysk ze sprzedaży (w zł) wyrobów wynosi W1 – 1, W2 – 3. Wyrobu W2 nie daje się sprzedać więcej niż
7000 szt.
Zaznacz w układzie współrzędnych obszar rozwiązań dopuszczalnych, gradient funkcji celu, warstwice
funkcji celu. Ustał rozmiar produkcji maksymalizujący zysk ze sprzedaży wyrobów W1 i W2.
Czy optymalna struktura produkcji ulegnie zmianie jeśli zysk ze sprzedaży wyrobu I wzrośnie do 4 zł?
9. Dobierz skład mieszanki paszowej składającej się z dwóch produktów P1 i P2. Mieszanka musi dostarczyć
składników odżywczych S1, S2 i S3 w ilości nie mniejszej niż określone w tabeli minimum. Cena produktu
P1 wynosi 6 zł, P2 – 9 zł. Zminimalizuj koszt zakupu produktów P1 i P2 potrzebnych do wytworzenia
mieszanki paszowej
Składniki
S1
S2
S3
Zawartość
składnika w1kg
mieszanki P1
3
8
12
Zawartość
składnika w1kg
mieszanki P2
9
4
3
Łączna minimalna
ilość składnika w
mieszance
27
32
36
10. Dwa gatunki węgla A i B zawierają zanieczyszczenia fosforem i popiołem. Niezbędne jest dobranie co
najmniej 90 ton opału zawierającego nie więcej niż 0,03% fosforu i nie więcej niż 4% popiołu. Procent

(…)

… niezbędną do tego, aby decyzja o wyprodukowaniu 500 l
preparatu A, 700 l preparatu B i 350 l preparatu C była decyzja dopuszczalną.
- Wyznacz plan produkcyjny maksymalizujący sprzedaż wiedząc, że zapas koncentratu K2 wynosi 100 kg z
czego 30% musi być bezwzględnie zużyte ze względu na datę ważności
19. Piekarnia może przygotować dziennie 200 kg ciasta do wypieku bułek (10 dkg), bagietek (25 dkg) i
chlebów…
… w chłodni zapas dwóch mrożonek: S1 i S2 w ilościach odpowiednio 1.2 t oraz
0.8 t. Mrożonki te są podstawą produkcji dwóch koncentratów A i B. Do wyprodukowania 1 litra
koncentratu A zużywa się 3 kg mrożonki S1 i 1 kg mrożonki S2. Do wyprodukowania 1 litra koncentratu B
zużywa się po 2 kg mrożonki S1 i S2. Jak należy zaplanować wielkość produkcji koncentratów, aby firma
mogła osiągnąć maksymalny przychód z ich sprzedaży wiedząc, że cena koncentratu B jest o 50% większa
od koncentratu A? Jakimi zapasami mrożonek będzie dysponowała firma po zrealizowaniu optymalnej
strategii? Rozwiąż metodą graficzną.
30. Zakład produkuje ramy okienne o wymiarach 1.6 x 1.6 m oraz balkonowe o wymiarach 2.1 X 1.6 m. Należy
wyprodukować co najmniej 150 okien zwykłych oraz 100 okien balkonowych. Belki z których będą
produkowane okna…
… przyrodniczym. Emisja
szkodliwych substancji przeliczona na jednostkę produkcji wynosi dla tych zakładów odpowiednio: [w
tonach/szt prod.] S1 =3; S2 =14; S3 =8. Dobowa ilość wytwarzanych jednostek produkcji wynosi [w szt]: P1
=35; P2 =15; P3 =10. Koszt redukcji zanieczyszczeń danego zakładu, w przeliczeniu na jednostkę danego typu
szkód wynosi: [w zł/tonę zanieczyszczeń] J1 =6; J2 =9; J3 =15.
Należy możliwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz