Prof. zw. dr hab. Zygfryd Rymaszewski

note /search

System lenny w Polsce, wychodzenie monarchii francuskiej.

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1603

dr hab. Zygfryd Rymaszewski. Plik składa się z 10 skanów notatek odręcznych i porusza zagadnienia takie jak: system lenny, osłabienie władzy króla, stosunki gospodarcze, renta pieniężna, geneza miast, wychodzenie Francji z anarchii lennej, teoria statutowa. W notatce znaleźć można również informac...

Anglia w XVIII wieku, Rosja, Ruś Kijowska

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1799

, Rosji oraz Rusi Kijowskiej. Dla Anglii te zagadnienia są następujące: koniec absolutyzmu królewskiego, okres przewagi parlamentu nad królem, rozwój przemysłu, prawa wyborcze, reforma Loyda Georga, Anglia jako stolica samorządu itp. Historia Ro...

Rozwój Parlamentu w Anglii, absolutyzm Angielski,

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1925

Wszystkie notatki dotyczą Anglii i obejmują następujący zakres: ustępstwa króla, charakterystyka parlamentu, sytuacja w XIV-wiecznej Europie, mobilność siły roboczej, absolutyzm angielski, powstanie kościoła anglikańskiego, Anglia w erze elżbietańskiej,

Początki państwowości, państwo Franków

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

dr hab. Zygfryd Rymaszewski. Plik składa się z 11 skanów notatek odręcznych i porusza zagadnienia takie jak: państwowa organizacja społeczna, feudalizm, naród francuski, felonia, Germanie. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: kont...