Prof Jacek Szuber - strona 2

Doświadczenie Francka-Herza (1914)

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

DO Ś WIADCZENIE FRANCKA-HERTZA (1914) Idea: wzbudzenie atomów Hg polem elektrycznym w zmodyfikowanej triodzie i pomiar charakterystyki I(V) → charakterystyczne oscylacje na krzywej I(V) co 4.9 V...

Elektryczna natura materii

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

ELEKTRYCZNA NATURA MATERII Najwa Ŝ niejsze obserwacje i do ś wiadczenia:  ładowanie ciał przez tarcie (Pliniusz - II w.n.e.) przeskok iskry (ładunku): transport „cz ą stek elektryczno ś ci” w powietrzu  oddziaływanie potartego sukna z igł ą (Newton - 1716) przeskok ładunku: transport „cz ą stek e...

Jonizacja gazu i wizualizacja

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

jonizacja gazu i wizualizacja (Wilson 1897-1911) Komora Wilsona: kondensacja jonów wytworzonych w procesie jonizacji promieniowaniem X na cz ą steczkach pary wodnej skroplonej w trakcie ad...

Wyznaczenie ładunku elektronu

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

wyznaczenie ładunku elektronu (Millikan - 1909) Jonizacja atomów gazu i kondensacja na kroplach rozpylonego oleju (du Ŝ e rozwini ę cie powierzchni ) - analiza ruchu jonów w polu grawitacyjnym i elektrostatycznym → wyznaczenie jednostkowego ładu...

Zasosowanie promieniowania X

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA X Promieniowanie X:  ~ 0.1 nm natura falowa → dyfrakcja - rozpraszanie przy stałej  - rozpraszanie Bragga (1914) Inerferencja w warunkach gdy condition → równanie dyfrakcji Bragga Metoda XRD umo Ŝ liwia okre ś lanie...

Zjawisko burzy

 • Politechnika Śląska
 • prof Jacek Szuber
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

zjawisko burzy (Franklin - 1885) rozładowanie elektryczne pomi ę dzy chmur ą i powierzchni ą Ziemi - rejestracja Franklina efektu transportu ładunku do Ziemi na mokrym latawcu Efekt: w momencie uderzenia pioruna w Ziemi ę zamienia cz ęś ci energii ...