Prof. dr hab. Józef Orczyk

note /search

Polityka społeczna - materiały cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3444

D. Millera oraz główne zasady nauki społecznej Kościoła. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: sposoby ograniczania świadczeń społecznych, swoistość polityki społecznej w krajach transformujących ustrój społeczno – gospodarczy, luka społeczna,

Polityka społeczna - materiały cz. 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Polityka społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2471

Maslowa, kapitalizm, praca i bezrobocie, bariery wzrostu zatrudnienia, formy zabezpieczenia emerytalnego, system repartycyjny, cechy zabezpieczenia emerytalnego. (…) … jej przyznania CECHY NOWEGO SYSTEMU ZABEZBIECZEŃ EMERYTALNYCH - od 1999 - dwa obowiązkowe filary : - I filar - finansowanie na z...