Prof. dr hab. Irena Kotowska

note /search

Demografia - wykład w formie prezentacji

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: piramida wieku, struktury ludności według płci i wieku, zmiany liczby urodzeń i płodności w Polsce 1950-2006, przekrojowa miary płodności, sytuacja ludnościowa na świecie....