Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik

note /search

Infrastruktura transportu - test

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1379

Aby port lotniczy mógł być zaliczony do klasy I, jego droga startowa musi mieć długość co najmniej: a) 3250 +b) 2600 c) 1800 d) 1300 e) 900 Aby port lotniczy zaliczyć do klasy S, długość drogi startowej musi wynosić co najmniej: a) 4...

Infrastruktura transportu - test wiedzy

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1316

Autostrada ( droga I klasy technicznej ) spełnia następujące warunki: a) dopuszczalna jest max prędkość jazdy 200 km/h b) dopuszczalna jest max prędkość jazdy 150 km/h +c) ma wszystkie skrzyżowania z kolejami różnopoziomowe +d) ma wszystkie skrzyżowania z innymi drogami różnopoziomowe +e) ma dwie...

Infrastruktura transportu - test - Przechył jezdni

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Co określa klasę techniczną lotniska: ?a) szerokość pasów startowych +b) długość drogi startowej c) liczba pasażerów korzystających z niego d) usytuowanie względem korytarzy powietrznych e) znaczenie w ruchu lotniczym Co to jest przechył...

Test wiedzy - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

Czy na drogach samochodowych poza obszarem zabudowanym stosuje się krzywe przejściowe: +a) z reguły tak b) tak, lecz tylko w terenie leśnym c) tak, lecz tylko na skrzyżowaniach d) tak, lecz tylko na autostradach e) nie Czy promień łu...

Infrastruktura transportu - test - Droga publiczna

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Do czego służy przechyłka jezdni w łuku: +a) do częściowego równoważenia siły odśrodkowej działającej na pojazd przez składową siły ciężkości ?b) do spływu wód w poprzek rzeki c) do sprawdzania dopuszczalnych wartości ciśnienia powietrza w opona...

Test z infrastruktury transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 721

Droga wewnętrzna to droga: a) przebiegająca w tunelu +b) nie włączana do umowy o drogach międzynarodowego znaczenia c) podlegająca urzędowi miasta lub gminy, który określa jej użytkowników +d) budowana, utrzymywana i zarządzana przez właściciela terenu, który określa dopuszczalnych użytkowników...

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

Dworzec pasażerski który obsługuje 2 mln pas. / rok jest obiektem: a) bardzo małym b) małym +c) średniej wielkości d) dużym e) bardzo dużym Elementami składowymi portu lotniczego są: a) korytarz powietrzny +b) pole naziemne c) ...

Test - infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

Ile jest iglic w zwrotnicy pojazdu kolejowego zwyczajnego lewego: a) 6 b) 4 c) 3 ?d) 2 e) 1 Ile jest klas portów morskich: a) ...

Infrastruktura transportu - test - Węzeł drogowy

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 497

Ile łącznic jest w węźle drogowym typu półkoniczynka: a) 7 b) 3 c) 8 d) 6 +e) 4 Ile orientacyjnie kosztuje budowa 1 km autostrady: a) 20 tys USD b) 200 tys USD +c) 2 mln USD d) 20 mnl USD e) 200 mln USD Infrastruktura znaczy dosło...

Infrastruktura transportu - test - Klasy dróg

 • Politechnika Warszawska
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Jak nazywa się strefa oczekiwania statków w morzu na wejście do portu: →żadne+ [ REDA ] a) obrotnica b) fluvium c) keja d) kapitant e) boja Jak definiuje się duże prędkości na kolei: a) 100 km/h b) 160 km/h +c) 200 km/h d) 350 km/h e) nie definiuje się Jak się różnią wymagane parametr...