Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 10 - strona 1 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 10 - strona 2

Fragment notatki:

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik
Wykład 10
Cechy klasycznej podróży studyjnej
a) Ściśle określony program
b) Ograniczona liczba uczestników
c) Fachowo wykwalifikowany prowadzący
d) Mocno akcentowany aspekt edukacyjny
Organizatorzy podróży studyjnych dążą do umożliwienia uczestnikom uzyskania integralnego, wieloaspektowego obrazu zwiedzanego kraju lub regionu. Podróż studyjna ma za zadanie pozostawić swym uczestnikom nie tylko wrażenia ze zwiedzanych obiektów (z reguły stanowiących ważne symbole dla całości dziedzictwa kulturowego zwiedzanego obszaru), ale także przekazać im rzetelną i wszechstronną wiedzę o kraju lub regionie docelowym, jego historii, kulturze współczesnej, gospodarce, sytuacji społecznej. Powinna ona też umożliwić doświadczenie autentycznych spotkań z ludźmi oraz szereg pozytywnych  przeżyć kulturowych, kulinarnych, wreszcie także rozrywkowych
Przez podróże seminaryjne realizowane są cele badawcze i czysto edukacyjne, realizowane w ramach kształcenia akademickiego lub jako uzupełnienie do jego programu. Podstawowe różnice pomiędzy obydwoma typami podroży są  łatwe do uchwycenia. Należy do nich najpierw skład grupy uczestników: w przypadku podróży studyjnej są to zainteresowani obszarem docelowym amatorzy, w podróży seminaryjnej uczestniczą specjaliści lub przynajmniej studenci danego kierunku. Podczas gdy wyprawa studyjna realizuje program szerokiego, wieloaspektowego spotkania z historią, współczesnością i kulturą kraju lub regionu goszczącego, podróż seminaryjna koncentruje się na temacie realizowanym w związku z programem przedmiotu lub seminarium. Prowadzącym podróż seminaryjną lub jednym z prowadzących jest pracownik dydaktyczny uczelni, w przypadku podróży studyjnej nie ma takich wymagań choć liczni piloci wycieczek studyjnych zajmują się także naukowo ich tematyką związaną z ich destynacjami. Wreszcie istnieje różnica form przekazu informacji: w przypadku podróży seminaryjnej często jest to typowy wykład akademicki lub ćwiczenia, podczas gdy współczesna wyprawa studyjna unika tej formy jako nazbyt kojarzącej się z uczelnią , operując w jej miejsce innymi, lżejszymi w odbiorze sposobami komunikowania treści edukacyjnych
Podróże studyjne a podróże tematyczne. Choć zbieżność profilu i struktury  programu  tych dwóch typów wypraw jest bardzo daleko idąca, klasyczne podróże studyjne nie dadzą się utożsamić także z coraz popularniejszymi wyprawami tematycznymi. Istotną różnicę  stanowi właśnie założona „wielotematyczność” podróży studyjnej. To właśnie jej wielowątkowa struktura jest w stanie umożliwić realizację  właściwego dla niej celu edukacyjnego: zapoznania się przez uczestników i przeżycia na miejscu kultury kraju docelowego w jej różnorodności. Wycieczka tematyczna z samej definicji nie stawia sobie takich celów., Choć na etapie jej realizacji bardzo często stosowane są te same metody, jak pogłębione zwiedzanie, spotkania na miejscu z ludźmi ciekawymi, wykład w drodze lub w hotelu, dodatkowe mikro eventy.

(…)

… bardzo często stosowane są te same metody, jak pogłębione zwiedzanie, spotkania na miejscu z ludźmi ciekawymi, wykład w drodze lub w hotelu, dodatkowe mikro eventy. Wyjazdy językowe - forma turystyki edukacyjnej, obejmująca organizowane za granicą kursy języków obcych.
Założeniem wyjazdów językowych jest wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania o doświadczenia płynące z praktycznego wykorzystania języka obcego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz