Procesy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy - strona 1 Procesy - strona 2 Procesy - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne wykład 3. Procesy Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.2 Wykład 3. Procesy • Koncepcja procesu • Planowanie procesów (Process Scheduling) • Operacje na procesach • Komunikacja międzyprocesowa (Interprocess Communication - IPC) • Przykłady systemów IPC • Komunikacja w systemach klient-serwer Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.3 Cel wykładu • Wprowadzenie pojęcia procesu – wykonywanego programu, będącego  podstawą wszelkich obliczeń • Opisanie róŜnych cech procesów, włączając w to planowanie, tworzenie o  kończenie i komunikację • Opisanie komunikacji w systemach klient-serwer Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.4 Koncepcja procesu • Systemy operacyjne wykonują zróŜnicowane programy: – System wsadowy (Batch system) – prace (jobs) – Systemy z podziałem czasu – programy uŜytkownika (user programs) lub  zadania (tasks) • KsiąŜki uŜywają terminów: job i process wymiennie • Proces – wykonywany program. Porces jest wykonywany sekwencyjnie • Proces zawiera poza kodem progaramu: – Licznik rozkazów (program counter) – Stos (stack) – Sekcję danych (data section) Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.5 Proces w pamięci Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.6 Stan procesu • W trakcie wykonywania zmienia się stan procesu: – Nowy (new):  Proces tworzony – Aktywny/wykonywany (running):  Instrukcje procesu są wykonywane – Czekający (waiting):  proces czekający na wystąpienie jakiegoś  zdarzenia – Gotowy (ready):  Proces czekający na przydział procesora – Zakończony (terminated):  proces, któy zakończył działanie Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.7 Diagram stanów procesu Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.8 Blok kontrolny procesu (Process Control  Block (PCB) Zawiera informacje związane z danym procesem • Stan procesu • Licznik rozkazów • Rejestry CPU • Informacje o planowaniu przydziału CPU •

(…)

… jest jest identyfikowany i zarządzany za pośrednictwem
identyfikatora procesu (process identifier (pid))
Współdzielenie zasobów
– Rodzic i dzieci współdzielą wszystkie zasoby
– Dzieci współdzielą podzbiór zasobów rodzica
– Rodzic i dzieci nie współdzielą zasobów
• Wykonanie
– Rodzic i dzieci wykonują się współbieŜnie
– Rodzic oczekuje za zakończenie dzieci
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition…
…))
• Dwa modele IPC:
– Pamięć współdzielona (shared memory)
– Przekazywanie komunikatów (Message passing)
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009
1.22
Modele komunikacji
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009
1.23
Zagadnienie producenta-konsumenta
(producent-consumer problem)
• Wzorzec…
…) % BUFFER SIZE;
return item;
}
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009
1.27
IPC – przekazywanie komunikatów (message passing)
• Mechanizm, dzięki któremu procesy mogą się komunikować i synchronizować
swoje działania
• System komunikatów – umoŜliwia procesom komunikować się bez
odwoływania się do danych współdzielonych
• IPC dostarcza przynajmniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz