PROCES TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W KRAJACH EŚW

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROCES TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W KRAJACH EŚW - strona 1 PROCES TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W KRAJACH EŚW - strona 2 PROCES TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W KRAJACH EŚW - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1 - PROCES TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W KRAJACH EŚW I. POJĘCIE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO -WSCHODNIEJ Kryteria wyodrębniania
Kryterium geograficzne
Kryterium geopolityczne i historyczne
Podział najczęściej stosowany w Polsce:
Europa Środkowa (Polska, Czechy, Słowenia, Słowacja i Węgry)
kraje bałkańskie (Albania, Bułgaria, Rumunia i państwa post-jugosłowiańskie)
kraje bałtyckie (Estonia, Litwa, Łotwa)
europejskie republiki b. ZSRR: (Rosja, Ukraina, Białoruś i Mołdawia)
pozostałe republiki b. ZSRR (azjatyckie, kaukaskie) II. ROZPAD SYSTEMU SOCJALISTYCZNEGO I JEGO EKONOMICZNE KONSEKWENCJE Czynniki wpływające na ukształtowanie się nowego położenia międzynarodowego krajów EŚW w latach 90-tych:
Pokojowa rewolucja, określana też jako „Jesień Ludów" w latach 1989/90, Pokojowe zjednoczenie Niemiec w 1990 Wytworzenie się nowej sytuacji geopolitycznej (po rozwiązaniu UW i RWPG)
Ujawnienie się napięć i konfliktów, głównie na tle narodowym i etnicznym
Zróżnicowane warunki startu poszczególnych krajów
Różna inflacja
Wielkość długu zagranicznego
Stopień zaawansowania reform gospodarczych
Odziedziczona struktura gospodarki
Rozmaity klimat psychologiczny
Elementy specyficzne dla poszczególnych krajów III. CECHY DZIEDZICTWA POPRZEDNIEGO SYSTEMU Zniszczony kapitalizm
Socjalistyczna redystrybucja
państwo zabierało zyski jednym przedsiębiorstwom i rozdawało je innym
drugi krąg redystrybucji wiązał się z socjalistycznym państwem opiekuńczym
Wypaczona struktura gospodarek
Relatywnie wysoki poziom wykształcenia Warunki początkowe w krajach transformacji Kraje
PKB per capita
w/g PPP (1989, $
USA)
Udział rolnictwa w
PKB (1989, %)
Zasoby
naturalne
Liczba lat pod
rządami
komunistycznymi
Udział długu
zagranicznego
w PKB (w %)
Europa Środkowa
Polska 5 687
13
1
42
63,4
Czechy 8 207
7
0
43
12,2
Estonia 6 475
20
0
51
0,0
Litwa 3 603
27
0
51
0,2
Łotwa 5 204
19
0
51
0,0
Słowacja 6 969
7
0
43
6,8
Słowenia 11 525
5
0
44
0,0
Węgry

(…)

… do towarów deficytowych
nieprzestrzeganie praw człowieka
Uwarunkowania historyczno-kulturowe
VI. ELEMENTY TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ
Stabilizacja gospodarki
Cechy gospodarki ustabilizowanej
stałość podstawowych parametrów makro­ekonomicznych (cen, stopy proc., kursu walutowego) zrównoważony budżet państwa i wyrównany bilans płatniczy, (zwłaszcza bilans obrotów bieżących) Poziom stabilizacji gospodarki…

11
0
43
50,6
Chorwacja 6 919
10
0
44
74,7
Macedonia 3 720
12
0
44
0,0
Rumunia 3 535
14
1
43
2,9
WNP - Europa Wschodnia
Rosja 5 627
15
2
74
12,1
Białoruś 6 667
22
0
75
0,1
Mołdowa 3 562
32
0
52
0,0
Ukraina 4 658
21
1
75
0,0
WNP - Kaukaz i Azja Środkowa
Armenia
2 453
11
0
74
0,0
Azerbejdżan 2 466
22
2
75
0,0
Gruzja 2 203
22
1
70
0,0
Kazachstan 4 133
29
2
75
0,0
Kirgistan 2 770
33
0
75
0,0
Tadżykistan…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz