Prawo podaży i popytu, a interwencja państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PRAWO PODAŻY I POPYTU A INTERWENCJA PAŃSTWA 20.09.2009
Ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje ilości) dóbr dostępnych dla konsumenta. Dostępność powyższych kombinacji wyznaczają 2 czynniki
wysokość dochodu konsumenta
ceny poszczególnych dóbr
Ograniczenie budżetowe wskazuje maksymalna ilość jednego dobra, którą może nabyć konsument pry określonej nabywanej ilości drugiego dobra. Przedstawia ono substytucyjność między dobrami co oznacza konieczność dokonywania wyboru przez konsumenta. Ograniczenie budżetowe przyjmuje postać algebraiczną
DP = Q X P X + Q Y P Y Gdzie:
DP - dochód konsumenta
Q - ilość dobra
P - cena dobra
Linia budżetowa jest graficzna ilustracją ograniczenia budżetowego. Ilustruje ona maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, jakie może nabyć konsument rozpadający danym dochodem.
Punkty leżące:
na linii - w całości wyczerpują budżet konsumenta
powyżej linii - są nieosiągalne
poniżej linii - dają możliwość dalszej konsumpcji
Nachylenie linii budżetowej zależy od stosunku cen dwóch dóbr
Nachylenie linii budżetowej = - Gusty konsumentów
Założenia:
konsument potrafi uszeregować różne koszyki dóbr według poziomu satysfakcji (użyteczności), które one przynoszą
Użyteczność jest suma zadowolenia jaka osiąga indywidualny konsument z konsumowania lub posiadania danego dobra. Ma ona charakter subiektywny, ze swej natury jest kategoria abstrakcyjną. Jako kategoria porządkowa odzwierciedla ona pewien uporządkowany stopień preferencji
Użyteczność całkowita jest sumą użyteczności konsumowanej ilości produktu lub usług
Użyteczność marginalna wyraża zadowolenie konsumenta ze zwiększenia (zmniejszenia) konsumpcji danego dobra o kolejną dodatkową jednostkę.
Użyteczność całkowita : UC= (X) ∑ n UM
Użyteczność marginalna: Użyteczność całkowita jest marginalna gdy konsument zawsze woli mieć więcej niż mniej
gusty konsumenta cechuje malejąca krańcowi stopa substytucji
Krańcowa stopa substytucji jednych dóbr innym jest to liczba dóbr, z których musi zrezygnować konsument, jeżeli chce zwiększyć o jednostkę konsumpcji innych, nie zmieniając łącznej użyteczności
Marginalna stopa substytucji określa jaką ilość dobra Y należy poświęcić w celu zwiększenia konsumpcji dobra X o jednostkę w sytuacji kiedy konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności
MSS xy = - Malejąca krańcowa stopa substytucji oznacza, że przy stałej sumie użyteczności dodatkowe jednostki jednego dobra konsument jest skłonny pozyskać kosztem coraz mniejszych ilości drugiego dobra.


(…)

… na dwie grupy w zależności od tego jak zmienia się wielkość popytu konsumenta na dane dobro w reakcji na wzrost dochodu konsumenta. Są to dobra normalne i podrzędne
Dobra normalne - jeżeli wzrasta dochód konsumenta przy niezmienionych cenach dóbr wielkość popytu na dobra normalne wzrasta
Dobra podrzędne - jeżeli wzrasta dochód konsumenta, przy niezmienionych cenach dóbr rozmiary popytu konsumenta na dobro podrzędne spadają
Zmiany ceny relatywnej danego dobra przesuwają linię budżetową wzdłuż jednej z osi. Konsument zwiększa zakupy dobra, które staje się relatywnie tańsze.
Efektem substytucyjnym zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej zmiany relacji cen
Efektem dochodowym zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do zmiany realnego dochodu (wzrost lub spadek siły nabywczej dochodu)
Dobra Giffena - są to dobra charakteryzujące się znacznym stopniem podrzędności, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem ich ceny.
Efekt substytucyjny jest zawsze ujemny
Efekt dochodowy może być dodatni lub ujemny
- ujemny dla dóbr normalnych
- dodatni dla dóbr podrzędnych i Giffena
mniejszy niż efekt substytucyjny dla dóbr podrzędnych
- większy niż efekt substytucyjny dla dóbr Giffena
Dwa dobra X i Y są niezależne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz