Postępowanie przygotowawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przygotowawcze - strona 1 Postępowanie przygotowawcze - strona 2

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE ( Dział VII, Art. 297- 336 ) Postępowanie przygotowawcze - pierwsze stadium procesu karnego Cele postępowania przygotowawczego ( Art. 297 ) ( ← ogólne cele postępowania karnego ). 1. czy popełnione zostało przestępstwo? a. ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony ( Art. 297 §1 pkt 1 ) b. ustalenie, czy czyn zabroniony, jeśli został popełniony, stanowi przestępstwo ( Art. 297 §1 pkt 1 Przesłanką wszczęcia postępowania przygotowawczego jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, toteż w toku postępowania podejrzenie to należy poddać weryfikacji. 2. strona podmiotowa przestępstwa- kto jest jego sprawcą? a. wykrycie sprawcy przestępstwa ( Art. 297 §1 pkt 2 ) b. ujęcie sprawcy przestępstwa, w razie potrzeby ( Art. 297 §1 pkt 2 ) c. zebranie danych stosownie do Art. 213 i 214 ( Art. 297 §1 pkt 3 ) ( dane identyfikujące sprawcę, wywiad środowiskowy ) Tak szeroki materiał o podejrzanym ma służyć organom procesowym w toku całego postępowania, a zwłaszcza sądowi przy ewentualnym wymierzeniu kary. 3. strona przedmiotowa przestępstwa- w jakich okolicznościach zostało ono popełnione?- wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie: ( Art. 297 §1 pkt 4 ) a. osób pokrzywdzonych i ( ← zasada uwzględniania interesów pokrzywdzonego- Art. 2 §1 pkt 3 ) b. rozmiarów szkody ). c. okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu, w miarę możliwości ( Art. 297 §2 ) ( ← funkcja profilaktyczna- Art. 2 §1 pkt 2 ) Wyjątek: dochodzenie- można ograniczyć do ustalenia, czy zachodzą wystarczające podstawy do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania ( Art. 325h ). Nie musi być wszechstronne ( tak w 1969 ). 4. jakie są na to dowody? ( Art. 297 §1 pkt 5 ). a. zebranie dowodów b. zabezpieczenie dowodów c. utrwalenie w niezbędnym zakresie dowodów dla sądu. Spisanie w protokołach wyjaśnień podejrzanych, zeznań świadków, uzyskanie pisemnych opinii biegłych, odnalezienie- w razie potrzeby za pomocą przeszukania i zabezpieczenie rzeczy i dokumentów itd. Przykład: skradziono samochód. Pokrzywdzony składa na Policji zawiadomienie o przestępstwie. Wszczyna się śledztwo, Policja ( prokurator ) będą przeprowadzać następujące czynności: a. ustalać- czy w ogóle zostało popełnione przestępstwo ( np. czy pokrzywdzony nie upozorował kradzieży w celu oszustwa ubezpieczeniowego ) b. wykryć sprawcę- np. przeprowadzać kontrolę dokumentów, zatrzymanie sprawcy, który prowadzi skradziony samochód, zebranie danych o jego warunkach osobistych, rodzinnych- czy zachodzi recydywa, czy np. to przestępca amator, czy też członek zorganizowanej szajki kradnącej samochody, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz