Postępowanie pomocniczne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie pomocniczne - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE POMOCNICZE Istotą tego postępowania jest
zabezpieczenie prawa podmiotowego
zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania głównego (zasadniczego), tj. procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego albo postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie to nie ma charakteru samoistnego.
1. postępowanie o odtworzenie akt zniszczonych lub zagubionych Jest ono uregulowane w części I kpc, tj. w ramach postępowania rozpoznawczego. Jednakże post. o odtworzenie akt nie jest postępowaniem rozpoznawczym w pełnym tego słowa znaczeniu. Jako post. pomocnicze jest ono postępowaniem: niesamoistnym
subsydiarnym
akcesoryjnym
prowadzonym na potrzeby postępowania głównego (procesu cywilnego, post. nieprocesowego)
nie ma do spełnienia samoistnych zadań
Zakres odtworzenia art. 716 kpc Odtworzeniu ulegają akta, które zaginęły lub zostały zniszczone całe, albo gdy stało się tak z ich częścią. Zakres odtworzenia, a więc czy odtwarza się całość akt, czy tylko jakąś konieczną ich część zależy od tego, na jakim etapie znajdowała się sprawa;
gdy sprawa była w toku- odtwarza się całe akta w celu umożliwienia kontynuowania nie zakończonego postępowania
gdy sprawa zakończona została prawomocnym orzeczeniem sądowym- odtworzeniu polega tylko orzeczenie kończące postępowanie w sprawie ( wyrok, postanowienie merytoryczne rozstrzygające sprawę co do istoty), oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia treści tego orzeczenia, i w razie takiej konieczności- wznowienia postępowania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz